« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Zápis ze zasedání O.Z. 18.12. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání O.Z. 18. 12. 2019
Zápis z veřejného jednání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne
18.12.2019
<br>
<br>
Jednání zahájil starosta v 19,00 hod.Prohlásil,že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno <.>
<br>
Bylo přítomno všech 7 členů obecního zastupitelstva:
p.J.Pazdera,p.A.Jarkovská,p.K.Šťastná,p.H.Kučerová,sl.A <.>
Jarkovská,p.J.Kovář a p.Z.Semerád
<br>
Starosta přečetl následující program:
<br> 1.kontrola minulého zápisu
2.rozpočtové opatření č.3
3.střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 - 2023
4.rozpočet na rok 2020
5.plán inventur na rok 2019
6.plán účetních odpisů 2020
7.zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru
8.výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce
9.OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů
<br> 10.OZV č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů
11.Komunitní plán sociálních a návazných služeb pro správní
obvod ORP Český Brod pro období 2020 – 2024 a Akční plán
rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro správní obvod
ORP Český Brod na období 2020 - 2021
12.různé
<br>
<br> Zastupitelé program schválili a rozhodli,že diskuse bude probíhat
ke každému bodu zvlášť <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.H.Kučerová,sl.XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
X.Kontrola minulého zápisu
<br> Zápis z jednání ze dne 18.9.2019 byl ověřovateli ověřen a při
zasedání vyložen k nahlédnutí.Nebyly proti němu podány námitky <.>
<br>
2.Rozpočtové opatření č.3
<br> p.Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č.3
O.Z.schválilo Rozpočtové opatření č.3 bez připomínek
<br>
Pro 7 Proti 0
<br>
3.Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 – 2023
<br> zastupitelé obce projednali návrh Střednědobého rozpočtového
výhledu obce na roky 2020 – 2023 <.>
Zastupitelstvo s návrhem souhlasí
<br>
Pro 7 Proti 0
<br>
4.Rozpočet na rok 2020
<br> Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2020.Rozpočet je
schodkový,rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen z příjmů let
minulých.Závazným faktorem jsou parag...

Načteno

edesky.cz/d/3553848

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz