« Najít podobné dokumenty

Obec Předhradí - Usnesení č. 16/2020 ze dne 23. ledna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Předhradí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Xerox Scan_24012020105201.PDF (31.47 kB)
Usnesení č.16/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Předhradí konané dne 23.ledna 2020
<br> Usnesení č.01/16/2020
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program a doplnění programu zasedání
<br> Usnesení č.02/16/2020
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Beatu Patrmanovou a ověřovatele zápisu Pavla Bureše a XXXXXX XXXXXXXX
<br> Usnesení č.XX/XX/XXXX
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje pověření mistostarostky k zastupování svěřené agendy Usaesení č.04/16/2020
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje ceník pronájmu hrobových míst na hřbitově v Předhradí pro rok 2020
<br> Usnesení č.05/16/2020
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje pracovní smlouvu se zastupitelem J.Zdražilem,bytem Předhradí čp„ 143 uzavřenou od 1.2.2020 na dobu určitOu
<br> Usnesení č.06/16/2020
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV uzavřené na základě žádosti o připojení č.4121508960 s firmou ČEZ distribuce a.s.se sídlem Teplická 874/8,405 02 Děčín,IČ: 24729035
<br> Usnesení č.07/16/2020
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.iV—12-2019139/VB/01 s názvem stavby „Předhradí,p.č.935/10 km“ s firmou ČEZ Distribuce a.s.se sídlem Teplická 874/8,405 02 Děčín,IČ:24729035 Usnesení č.08/16/2020
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty č.S/OM/2675/18/JH ze dne 10.4.2018 s Pardubickým krajem se sídlem Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,IČ: 70892822
<br> Usnesení č.09/16/2020
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje vyjádření bez připomínek k projektové dokumentace na opravu silnice Ill/358 33 Předhradí —- Lešany pro firmu MDS projekt s.r.o.se sídlem Forsterova 175,566 01 Vysoké Mýto,IČ: 27487938
<br> Usnesení č.10/16/2020
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci z Pardubického kraje 2 dotačního programu „Podpora hospodaře...

Načteno

edesky.cz/d/3553654

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Předhradí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz