« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VI - Svítkov - VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení provádění stavebních prací při opravě místních komunikací, výspravy vozovek živičnou směsí s případným frézováním poruchy, ostatní údržba součástí a příslušenství silnic, provádění vodorovného dopravního značení místních komunikací na území města Pardubic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice VI - Svítkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu [PDF, 2,28 MB]
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br>
<br> Sp.zn.<.> : SZ_MMP 4090/2020 OD-OSSUaD4
Č.j.: MmP 8591/2020 OD-OSSUaD
vyřizuje: Bc.XXXX XXXX,oprávněná úřední osoba
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: jiri.kriz@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 23.ledna 2020
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice I,U Divadla 828,Pardubice
Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice II,Chemiků 128,Pardubice
Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III,Jana Zajíce 983,Pardubice
Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice IV,Boková 315,Pardubice
Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice V,Čéšková 22,Pardubice
Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice VI,Kostnická 865,Pardubice
Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice VII,Gen.Svobody 198,Pardubice
Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice VIII,Hostovice 20,Pardubice
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě §
171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
spočívající
<br>
ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v
Pardubicích
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod č.j <.>
KRPE-3768-1/ČJ-2018-170606 dne 21.ledna 2020
<br>
s t a n o v í
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změn...

Načteno

edesky.cz/d/3553613

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice VI - Svítkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz