« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 12.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 12.pdf
Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: <,>
<br> MESTO KLIMKOVICE „mna dne,<,> - ' _ _ „,<.> Mestsky urad Klimkowce sňata dne,tajemník MěU,z
<br>.<.>,<.>.za správnost: Lidická 1,742 83 Klimkowce
<br> sodbezrqezverejnenamntemew—" ' “' ' '
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník městského úřadu v Klimkovicích vyhlašuje V souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení &.1/2020 na obsazení pracovního místa
<br> REFERENT/KA oosonu HOSPODÁŘSKO-TECHNICKÉHO MěÚ KLIMKOVICE
<br> Charakteristika práce: zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí města včetně přípravy výběrových řízení a zajišťování dokumentace pro stavební povolení,plní funkci investora,vykonává inženýrskou činnost ve výstavbě a na zakázkách města plní funkci technického dozoru investora,přebírá dokončené stavby a zajišťuje kolaudaci díla,vyřizuje reklamace a opravy po dobu záruky na dílo,zajišťuje geometrické zaměření a vklad do katastru nemovitostí,spolupracuje na koordinaci akcí zajiš- ťovaných z dotačních titulů,zajišťuje správu kanalizace města (mimo provádění údržby),vpřenesené působnosti města vykonává správní činnosti na úseku vodního hospodářství,připravuje pro orgány města návrhy na stanoviska města,vřízeních dle zákona 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k určeným stavbám <.>
<br> Místo výkonu práce: Město Klimkovice — Městský úřad v Klimkovicích
<br> Zařazení: úředník,pracovní poměr na dobu neurčitou
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
<br> Dle © 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
<br> Úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,dosáhla věku 18 let,je způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná...

Načteno

edesky.cz/d/3553599

Meta

Stavby   Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz