« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 9.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 9.pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Statutární město Ostrava tajemník Uřadu městského obvodu Michálkovice
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu Michálkovice č.1/2020
<br> Druh práce: účetní
<br> Místo výkonu práce: statutární město Ostrava,městský obvod Michálkovice
<br> Charakteristika vykonávané práce: komplexní vedení účetnictví městského obvodu včetně přípravy rozpočtu,vedení agendy místních poplatků
<br> Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt — dosažení věku 18 let - způsobilost k právním úkonům - bezúhonnost - ovládání jednacího jazyka - splnění předpokladů stanovených zákonem č.451/1991 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.197 !)
<br> Požadovaná kvaliíikace: minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou Pracovní poměr se uzavírá: na dobu neurčitou Předpokládaný nástup: březen 2020
<br> Jiné požadavky: znalost a orientace v těchto právních předpisech:.zákon č.!23/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
<br> ' zákon 6563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů
<br> ' vyhláška 410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/199I Sb <.>,o účetnictví.zákon č.235/2004 Sb <.>,o XXXX z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů
<br>.zákon č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> o České účetní standardy č.701-710 pro některé vybrané účetní jednotky,v platném znění
<br>.zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů ' vyhláška č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů
<br> zákon č.320/2001 Sb <.>,o Finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> o samostatné rozhodování a řešení úkolů,zodpovědnost
<br>.aktivní znalost práce na PC (MS Office,Ginis)
<br> Uchazeč je povinen podat - jméno,příjmení,titul písemnou přih...

Načteno

edesky.cz/d/3551927

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz