« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 10.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 10.pdf
2/2
<br> Statutární město Ostrava
<br> rada města DOdatek
<br> Předkladatel Mqr.XXXXXX XXXXXXXXXXX,Ph.D <.>,náměstkyně primátora:
<br> 60 <.>
<br> 61 <.>
<br> Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy,s.r.o <.>,o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na Rekonstrukci Sportovního areálu Poruba - I.Etapa
<br> Návrh na uzavření dodatků k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí investičních účelových dotací příjemcům Basketbalový klub NH Ostrava a.s.a FC OSTRAVA - JIH,zapsaný spolek
<br> Předkladatel Ing.Zbyněk Pražák,Ph.Q <.>,_náměstek primátora:
<br> 62 <.>
<br> Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020 v oblasti Rodinná politika
<br> Předkladatel Mor.XXXXXXXX XXXXXXXXX,náměstkyně primátora:
<br> XX <.>
<br> XX <.>
<br> Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předňnancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji — 3.výzva"
<br> Dodatek č.1 ke smlouvě č.00912/2019/RRC a aktualizace Zásad pro poskytování bezúročných zápůjček na realizaci výměny kotlů
<br> Předkladatel Mgr.Zuzana Balogová,náměstkvně primátora:
<br> 65 <.>
<br> l
<br> Návrh: "Podmínky dotačního programu Podpora obnovy reklamního označení provozoven na území města Ostravy vymezeném v Nařízení města č.11/2019,kterým se stanoví zákaz
<br> šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu v roce 2020",včetně jeho
<br> Vyhl ášení/
<br> 1138- XXXXX XXXXXX,MBA Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> primátor statutárního města Ostravy _ Místo: Ostrava písemnost ev.c.: “
<br> Datum: 21.01.2020
<br> ' f_.„_
<br> r „\,—\.<.>
<br> vyvěšena dne: * ' sňata dne:
<br>,ft!
<br> za spravnost: ' '
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> OSTRAVA
<br> 1/2
<br> Statutární město Ostrava rada města DOd ate k
<br> DODATEK
<br> k návrhu programu 12.zasedání
<br> zastupitelstva města konaného dne 29.ledna 2020
<br> Body označené * budou projedn...

Načteno

edesky.cz/d/3551926

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz