« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Změna závazných ukazatelů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna závazných ukazatelů
Obec Nalžovice.IČO 00242772
<br> KEO—l 1.6.9 UŘOOG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Výdaje XXX XXX orgl orgX Původní Změna Po změně Název XXXX XXXX XXXXX XXXXX 1 950 000,00 12 880,00 1 962 88000 Základní školy 3612 XXXX XXXXX XXXXX 1 330 000,00 12 001,00 1 342 001,00 Bytove' hospodářství 3633 XXXX XXXXX XXXXX 500 000,00 115 700,00 615 700,00 Výstavba & udržba místních mženýrských sítí 3639 XXXX XXXXX XXXXX 2 532 700,00 '„ 2 391 614,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde 3721 XXXX XXXXX XXXXX 13 000,00 5 400,00 18 400,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 XXXX XXXXX XXXXX 855 000,00 ; : nat-" <.>,849 600.00 Sběr a svoz komunálních odpadů 6310 XXXX XXXXX XXXXX 17 000,00 505,00 17 505,00 Obecne příjmy a výdaje z fínančních operací Výdaje celkem 7 197 700,00 0,00 7 197 700,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.11
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: na základě pověření OZ schváleno starostkou
<br> Zpracoval: Švagrova Hana
<br> __ \ dne: 27.12.2019
<br> / /,<,> K \ - \ \.\? <.>,a :.* “— \ “- *“ “i z 7 \ A.„u A \A—4 \_ \ “' \ \\ \
<br> 2/2

Načteno

edesky.cz/d/3550429


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz