« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - oznámení o zahájení řízení - stanoviska, územní: povolení výjimky, odstupová vzdálenost - novostavba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19-20630.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 21.1.2020
<br> Sp.zn.: SZ UMO2/20630/19/RaEr
<br> Č.J.: UMO2/01169/20
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:22.1.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> erhardova@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY
<br> Oznámení je v souladu s ustanovením s § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád)
<br> Doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Na Hradčanech 163/3,Koterov,326 00 Plzeň 26 <,>
<br> kterého zastupuje STAVplan-CZ s.r.o <.>,IČO 05299195,Ostrovní 15/5,Doudlevce,301 00 Plzeň 1
<br> (dále jen "žadatel") dne 5.12.2019 podal žádost o povolení výjimky z ustanovení § 25 odst.4 vyhlášky č <.>
<br> 501/2006 Sb <.>,o obecných požadavcích na využívání území,ve znění pozdějších předpisů pro umístění
<br> stavby:
<br>
<br> novostavba rodinného domu
<br> Plzeň,Koterov,ul.Ke Kolešovce
<br>
<br> na pozemku parc.č.175/1,351/2 v katastrálním území Koterov <.>
<br>
<br>
<br> Znění ustanovení § 25 odst.4 vyhlášky č.501/2006 Sb <.>,o obecných požadavcích na využívání území,ve
<br> znění pozdějších předpisů pro umístění stavby,ze kterého je výjimka požadována:
<br> Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností,musí být
<br> odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn,s výjimkou vzájemných odstupů staveb
<br> rodinných domů podle odstavce 2.Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé
<br> stavby umisťované v prolukách <.>
<br>
<br>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle
<br> § 169 odst.2 stavebního zákona ve věci výjimky z obecných požadavků na využívání území podle § 169
<br> odst.3 stavebního zákona,která se týká:
<br>  Umístění novostavby rodinného domu,kdy v protilehlé stěně navrhované...

Načteno

edesky.cz/d/3549855

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz