« Najít podobné dokumenty

Obec Hostín u Vojkovic - Rozpočtové opatření 6/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostín u Vojkovic.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 6/2019
Obec Hostín u Vojkovic,IČO 00662291 KEO4 1.6.9 URODG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.6l2019
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1111 l 260 000,00 50 875,31 1 310 875,31 Daň z příjmů fyzických osob placená 1112 29 000,00 6 781,11 35 781,11 Daň z příjmů fyzických osob placená 1113 120 000,00 776,23 120 776,23 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 1121 1 025 000,00 100 706.94 1 125 705,94 Daň Z příjmů právniCkých osob 1211 2 530 000,00 109,53 2 530 109,68 Daň z přidané hodnoty 1334 18 100,00 -67,12 18 032,88 Odvody za odnětí půdy ze 1337 222 500,00 -900,00 221 700,00 Poplatek za komunální odpad 1361 4 960,00 160,00 5 120,00 Správní poplatky 1381 30 500,00 283,94 30 216,06 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí 1382 0,00 151,97 151,97 Zrušený odvod z loterií & pod.her kr.1511 395 000,00 5 528,13 400 528,13 Daň z nemovitých věcí Celkem za Par: 5 635 160,00 163 833,31 5 798 998,31 3319 2324 6 000,00 -2 000,00 4 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky & Celkem za Par: 3319 6 000,00 -2 000,00 4 000,00 Ostatní záležitosti kultury 3532 2111 17 000,00 390,00 16 610,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za Par: 3632 17 000,00 -390,00 16 610,00 Pohřebnictví 3722 2324 78 047,50 260,00 78 307,50 Přijaté nekapitálové příspěvky & Celkem za Par: 3722 78 047,50 260,00 78 307,50 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 2.111 25 000,00 -5 000,00 20 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2112 6 000,00 —4 016,00 1 984,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného 6171 2132 286 920,00 -23 910,00 263 010,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých 6171 3111 10 000.00 -1 900,00 8 100,00 Příjmy z prodeje pozemků Celkem za Par: 6171 327 920,00 -34 826,00 293 094,00 Činnost místní správy 5310 2141 1 300,00 -139,79 1 160,21 Příjmy z úroků (část) 6310 2324 0,00 129,23 129,23 Přijaté nekapitálové příspěvky a Celkem za Par: 6310 1 300,00 40,5...

Načteno

edesky.cz/d/3548677

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostín u Vojkovic      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz