« Najít podobné dokumenty

Obec Polepy (Kolín) - Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Polepy, konaného dne 8.1.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polepy (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde.
Zápis ze zasedání OZ 2020
<br> Zápis č_.1 — leden 2020 _ —í
<br> ze zasedání obecního zastupitelstva Polepy,které se konalo 8.ledna 2020
<br> Přítomen: Ing.R.Vodička,M.Čech,- J.Beneš,M.Kubíková
<br> Omluveni: E.Kotlář,L <.>,Št_ěrbová,_K.Vodička
<br> Hosté: lng.Abrahámová-Vodičková,D.Abrahám,M.Mlázovská,lng.Sojka,H.Darebná,M.Přibylová
<br> Zasedání obecního zastupitelstva se konalo na obecním úřadě v Polepech,zasedání zahájil starosta obce Ing.R.Vodička v 19.00 hod <.>
<br> Ad 1.Volba ověřovatelů zápisu
<br> Starosta navrhl ověřovatele zápisu: M.Kubíková,M.Čech Pro: Ing.R.Vodička,M.Čech,J.Beneš,M.Kubíková Ověřovatelé zápisu byli schválení <.>
<br> Ad 2.Schválení programu jednání
<br> Starosta přečetl navrhovaný program zasedání v následujícím znění: Určení ověřovatelů zápisu <.>
<br> Schválení programu jednání <.>
<br> Kontrola úkolů ze zasedání 11.12.2019
<br> Dotace Středočeského kraje
<br> Novela nařízení vlády č.318/2017 Sb.— odměny zastupitelů Různé
<br> Diskuze
<br> NQQŘWN?
<br> Starosta požádal o doplnění následujících bodů do programu: schválení dodatku ke smlouvě se Státním fondem ŽP,který se týká předčasné splátky,rezignace náhradníků na posty zastupitelů,rezignace zastupitele a nastoupení nově zastupitelky <.>
<br> Starosta dal 0 doplněném programu jednání hlasovat <.>
<br> Pro: Ing.R.Vodička,M.Čech,J.Beneš,M.Kubíková
<br> Program jednání byl schválen <.>
<br> Rezignace náhradníků na posty zastupitelů Obce Polepy <.>
<br> Pan starosta požádal nejprve o projednání rezignací náhradníků na posty zastupitelů,rezignace zastupitele a nastoupení nové zastupitelky <.>
<br> qunkce náhradníka odstoupil k 6.1.2020 XXX XXXXX XXXXXXX a ke stejnému datu i XXX XXXXXX XXXXXXXX.X.X.XXXX podal rezignaci stávající zastupitel XXXXXXX XXXXXXX.Další vpořadí na post zastupitele je tedy pani Ing.Petra Abrahámová-Vodičková.Vzhledem k rychlému sledu událostí neměl pan starosta připravený slib.Paní Abrahámová-Vodičková funkci zastupitelky přijala <.>
<br> Zápis ze zasedání OZ 202...

Načteno

edesky.cz/d/3547894

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polepy (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz