« Najít podobné dokumenty

Město Mikulov - Nález č. 1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mikulov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nález č. 1/2020
MĚSTO Mikulov
<br> Městská policie Náměstíl 69220 Mikulov
<br> Č.j.: MP- 95ríí20 Vyřizuje: velitel 3 směny strž: XXXXX XXXXX Tel: XXX XXX XXX
<br> e-mail: policieQmikulovcz fax: XXX 444 858
<br> v Mikulově dne: 20.01.2020 OZNÁMIŠM NA ÉZENÉ VĚCI
<br> Popis nalezené věci: Nález č.01 12020
<br> 1 :( dětské horské kolo zn.Author Místo nálezu: Mikulov,Náměstí,dvůr zUŠ
<br> Datum nálezu: 15.01.2020
<br> Evidenci ztrát a nálezů vede městská policie Mikulov (dále MP) strž.XXXXX XXXXX.Každý nález je uchován po dobu zákonem stanovené lhůty.Přihlásí-Ii se ten,kdo věc ztratil.nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu.vydá se mu věc nebo výtěžek za ni strženy po zaplacení nákladů a nalezného.Uplynou-Ii tři roky od vyhlášení nálezu,nabude nálezce.obec nebo jiná osoba,které byla věc svěřena,vlastnické právo kvěci nebo k výtěžku za ni strženěmu <.>
<br> Nalezené doklady (občanský průkaz,cestovní pas bankovní karta apod.) se předávají příslušnému úřadu nebo orgánu,který je vydal <.>
<br> XXXX XXXXXXXX Velitel MP Mikulov
<br> XX- XX- XXXX M sto MlKULOV WVĚŠEND DME.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.M STSKÁ POLICIE Náměstí “| SEJMUTO DNE._.<.> “-.<.>.<.>.<.> - 692 D1 Mikulov
<br> Tel: 519 444 556 Mob: 602 ?63 47? ©
<br> „ HADÉFít-fážlw ' too.Z/ DóQB—sifáiwů' yď—Z M
<br> MĚSTO Mikulov,Městská policie
<br> Náměstí 1,692 20 Mikulov,IČ: 00233347
<br> Tel: +420 519 444 656,+420 602 763 477,Fax: +420 519 444 585,E—mail: policie©mikulov.cz,Internet: http:!fmwwmpmikulova Bank.spojení: 19-2033060287f0100
<br> velitel: 724 364 425

Načteno

edesky.cz/d/3547247

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mikulov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz