« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - oznámení o zahájení řízení - jednání: 2 ks reklamních billboardů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19-20548.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany odbor stavebně správní a dopravy Koterovská 83,307 53 Plzeň Plzeň,dne: 20.1.2020 Sp.zn.: SZ UMO2/20548/19/IvMa Č.J.: UMO2/01120/20 Vypraveno dne: 20.1.2020 Vyřizuje: Telefon: E-mail: IDDS: XXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXX mayerova@plzen.eu egwbyju OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ W & P EURONOVA s.r.o <.>,IČO 40526526,Nádražní 2744/14,Východní Předměstí,301 00 Plzeň 1 (dále jen "žadatel") dne 8.1.2020 podal žádost o dodatečné povolení stavby: 2 ks reklamních billboardů na štítové obvodové stěně objektu č.p.1601 při Slovanské třídě Plzeň,Východní Předměstí č.p.1601,Slovanská 86 na pozemku parc.č.4954 v katastrálním území Plzeň.Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby.Stavba obsahuje: - 2 kusy reklamních billboardů,které jsou umístěné na štítové obvodové stěně objektu č.p.1601,na pozemku parc.č.4954 v k.ú.Plzeň,Slovanská třída,- billboardy jsou na objektu umístěny kolmo k ulici Slovanská třída na severní štítové stěně,- jedná se o první a čtvrtý billboard směrem zdola nahoru,další dva billboardy nejsou ve vlastnictví žadatele,- billboardy jsou neosvětlené,nepohyblivé,- rozměry plakátovací plochy jsou 5,1 m x 2,4 m.Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") oznamuje podle § 129 odst.2 a 3 a § 112 odst.1 stavebního zákona zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 13.února 2020 (čtvrtek) v 9:30 hodin,se schůzkou pozvaných: W & P EURONOVA s.r.o <.>,statutární město Plzeň,XXXXX XXXXX,XXXXX XXX,XXXX XXX,osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc.č.4955/2,4955/1,5403/1 v katastrálním území Plzeň,osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stav...

Načteno

edesky.cz/d/3545250

Meta

Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz