« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Výběrové řízení CST/002/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
„ IllIll||l|l|lll|l|||llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> 18/CST/2020-CSTM Čj.: UZSVM/CST/16/2020-CSTM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Ceské Budějovice Odbor Odloučené pracoviště Strakonice,Velké náměstí 216,386 01 Strakonice
<br> Oznámení o výběrovém řízení 5 aukci čís.CST/00212020 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Liběšovice,obec Libějovice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle & 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle 5 21 a násl.vyhiášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 21.ledna 2020
<br> výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ") na prodej da'le uvedeného majetku ve vlastnictví Ceské republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> l.Prodávaný majetek A.Pozemky:.pozemek stavební parcela číslo 133 o výměře 5 966 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,součástí je stavba: bez čplče,jiná stavba,stavba stojí na pozemku p.č.: St.133
<br>.pozemek pozemková parcela číslo 444/4 o výměře 752 m2,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: zeleň
<br> B.Stavba:
<br>.stavba bez čp/če,jiná stavba,na pozemku stavební parcele číslo 128 ve vlastnictví jiného vlastníka (LV 459)
<br> Ke stavbě bez čp/če,iiná stavba,na pozemku stavební parcele číslo 128,má předkupní právo dle 5 3056 zákona č.89/2012 Sb.<.> občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),vlastník pozemku stavební parcelv číslo 128 <.>
<br> vše v katastrálním území Libějovice,obec Libějovice,majetekje zapsaný na LV č.60000 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Strakonice <....
Obsah vyvěšení
„ IllIll||l|l|lll|l|||llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> 18/CST/2020-CSTM Čj.: UZSVM/CST/16/2020-CSTM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Ceské Budějovice Odbor Odloučené pracoviště Strakonice,Velké náměstí 216,386 01 Strakonice
<br> Oznámení o výběrovém řízení 5 aukci čís.CST/00212020 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Liběšovice,obec Libějovice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle & 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle 5 21 a násl.vyhiášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 21.ledna 2020
<br> výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ") na prodej da'le uvedeného majetku ve vlastnictví Ceské republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> l.Prodávaný majetek A.Pozemky:.pozemek stavební parcela číslo 133 o výměře 5 966 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,součástí je stavba: bez čplče,jiná stavba,stavba stojí na pozemku p.č.: St.133
<br>.pozemek pozemková parcela číslo 444/4 o výměře 752 m2,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: zeleň
<br> B.Stavba:
<br>.stavba bez čp/če,jiná stavba,na pozemku stavební parcele číslo 128 ve vlastnictví jiného vlastníka (LV 459)
<br> Ke stavbě bez čp/če,iiná stavba,na pozemku stavební parcele číslo 128,má předkupní právo dle 5 3056 zákona č.89/2012 Sb.<.> občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),vlastník pozemku stavební parcelv číslo 128 <.>
<br> vše v katastrálním území Libějovice,obec Libějovice,majetekje zapsaný na LV č.60000 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Strakonice <....

Načteno

edesky.cz/d/3545045

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz