« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Výběrové řízení CST/001/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Ill Ill |||l |l|||||lll|l | Illlll Illlllllllllllllllll ] |||| IIIIII l |l|l|| Ill
<br> 7401/CSí'12019—CSTM Čj.: UZSVM/CST/9/2020-CSTM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemni pracoviště České Budějovice Odbor Odloučené pracoviště Strakonice,Velké náměstí 216,386 01 Strakonice
<br> Oznámení o výběrovém řízení 5 aukci čts.CSTIDO112020 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Libějovice,obec Liběšovice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad"),jemuž podíe ?; 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS"),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle 5 21 a nást.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podminek <,>
<br> vyhlašuje dne 21.ledna 2020
<br> výběrové řízení 3 aukci (dáte též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dáte jen „prodávaný majetek") <.>
<br> !.Prodávaný majetek
<br>.pozemek stavebni parceta čisto 131/1 o výměře 1 990 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: bez čplče,jiná stavba stavba stojí na pozemku p.č.: st.131/1
<br>.pozemek stavební parcela číslo 132 o výměře 1 144 m2,druh pozemku: zastavěná piocha a nádvoří součástí je stavba: bez čplče,jiná stavba stavba stojí na pozemku p.č.: st.132
<br> vše vkatastráíním území Libějovice,obec Libějovice,majetek je zapsaný na LV č.60000 vkatastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Strakonice <.>
<br> Il.Popis prodávaného majetku
<br> Nemovíté věcí se nacházejí v okrajové části obce Libějovice uvnitř parku Nového zámku,jehož vlastníkem je firma Mellkings hotding a.s.Jedná se o bývalý sklad Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.Předmětná stavby sloužíly ke skíadováni munice a pohon...
Obsah vyvěšení
Ill Ill |||l |l|||||lll|l | Illlll Illlllllllllllllllll ] |||| IIIIII l |l|l|| Ill
<br> 7401/CSí'12019—CSTM Čj.: UZSVM/CST/9/2020-CSTM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemni pracoviště České Budějovice Odbor Odloučené pracoviště Strakonice,Velké náměstí 216,386 01 Strakonice
<br> Oznámení o výběrovém řízení 5 aukci čts.CSTIDO112020 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Libějovice,obec Liběšovice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad"),jemuž podíe ?; 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS"),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle 5 21 a nást.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podminek <,>
<br> vyhlašuje dne 21.ledna 2020
<br> výběrové řízení 3 aukci (dáte též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dáte jen „prodávaný majetek") <.>
<br> !.Prodávaný majetek
<br>.pozemek stavebni parceta čisto 131/1 o výměře 1 990 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: bez čplče,jiná stavba stavba stojí na pozemku p.č.: st.131/1
<br>.pozemek stavební parcela číslo 132 o výměře 1 144 m2,druh pozemku: zastavěná piocha a nádvoří součástí je stavba: bez čplče,jiná stavba stavba stojí na pozemku p.č.: st.132
<br> vše vkatastráíním území Libějovice,obec Libějovice,majetek je zapsaný na LV č.60000 vkatastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Strakonice <.>
<br> Il.Popis prodávaného majetku
<br> Nemovíté věcí se nacházejí v okrajové části obce Libějovice uvnitř parku Nového zámku,jehož vlastníkem je firma Mellkings hotding a.s.Jedná se o bývalý sklad Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.Předmětná stavby sloužíly ke skíadováni munice a pohon...

Načteno

edesky.cz/d/3545044

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz