« Najít podobné dokumenty

Obec Slatina (Ústí nad Orlicí) - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slatina (Ústí nad Orlicí).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde.
Příloha č.1
<br> 1/14
<br> Návrh přechodného dopravního značení a opatření při provádění prací běžné údržby
na silnicích II.a III.třídy a jejich příslušenství
<br>
<br>
1.Výspravy vozovek emulzí a kamenivem
(turbomechanizmy,penetrační výspravy,zálivka spár a trhlin s podrcením)
Provádění prací probíhá na operativním – pohyblivém pracovním místě.Pracovníci musí být oblečeni
ve výstražném oděvu.Pracovní mechanizmy musí být vybaveny světelným výstražným zařízením
(maják; pro silnice I.tříd navíc minimálně světelná rampa nebo světelná šipka typu B),které bude po
dobu pracovní činnosti v provozu <.>
<br> 1.1.V obci
Pracoviště označeno po dobu provádění prací svislým dopravním značením č.A 15 „Práce na silnici“
a dopravní značkou č.A 8 „Nebezpečí smyku“ s dodatkovou tabulkou č.E 13 „Výsprava emulzí
a kamenivem“ a č.E 4 „Délka úseku“.Po skončení prací zůstane opravený úsek označen svislou
dopravní značkou č.A 8 „Nebezpečí smyku“ s dodatkovou tabulkou č.E 13 „Výsprava emulzí
a kamenivem“ a č.E 4 „Délka úseku“ do doby odstranění volného kameniva.Oblast − délka
operativního pracovního pohyblivého místa včetně pracovního mechanizmu − maximálně 1 km <.>
(Schéma č.1.1.)
<br> 1.2.Mimo obec
Pracoviště označeno po dobu provádění prací svislým dopravním značením č.A 15 „Práce na silnici“
a dopravní značkou č.A 8 „Nebezpečí smyku“ s dodatkovou tabulkou č.E 13 „Výsprava emulzí
a kamenivem“ a č.E 4 „Délka úseku“.Při provádění prací na silnicích I.tříd bude vždy současně
s výše uvedeným značením také osazeno omezení rychlosti jízdy,a to dopravní značkou č.B 20a na
50 km/h a na konci opravovaného úseku bude ukončeno příslušnou dopravní značkou č.B 20b nebo
křižovatkou.Po skončení prací zůstane opravený úsek označen svislou dopravní značkou č.A 8
„Nebezpečí smyku“ s dodatkovou tabulkou č.E 13 „Výsprava emulzí a kamenivem“ a č.E 4 „Délka
úseku“ do doby odstranění volného kameniva.Oblast − délka operativního pracovního pohyblivého
místa včetně pracovního mechanizmu − maximálně 3 km <.>
(...
zde.

Načteno

edesky.cz/d/3544145

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slatina (Ústí nad Orlicí)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz