« Najít podobné dokumenty

Obec Měrunice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Ministerstvo zemědělství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Měrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
Ministerstvo zemědělství
Odbor státní správy lesů,myslivosti a rybářství
<br>
<br>
Spisová značka: 2RM15794/2017-16231
Č.j.: 56172/2019-MZE-16231
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: Jiri.Emingr@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne: 16.1.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> Ministerstvo zemědělství,Odbor státní správy lesů,myslivosti a rybářství,(dále jen
„ministerstvo“) jako orgán státní správy myslivosti příslušný dle § 15 odst.1 zákona č.2/1969
Sb <.>,o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,ve znění
pozdějších předpisů,a dle § 58 zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) <,>
<br> rozhodlo
<br> ve věci odvolání Honebního společenstva Měrunice,IČ 71161155,Měrunice 1,417 57
Měrunice,společnosti Stříbrník,s.r.o <.>,IČ 01406060,Měrunice 92,418 04 Měrunice <,>
Ing.Josefa Valenty,nar.3.11.1951,Pohořany 108,411 41 Žitenice,Josefa Valenty <,>
nar.15.1.1983,Platanová 2204/2,412 01 Litoměřice,Ing.Lenky Vošahlíkové,nar.29.3 <.>
1986,Dukelská 1857/4,412 01Litoměřice,Ing.Jana Valenty,nar.8.5.1954,Osvobození
2075/13,412 01 Litoměřice,Olgy Valentové,nar.11.2.1962,Osvobození 2075/13,412 01
Litoměřice,Vladimíra Srba,nar.1.9.1951,Mladějovská 267/4,197 00 Praha,Karla Poráče <,>
nar.31.8.1970,Leská 16,411 15 Třebívlice,Bohdany Poráčové,11.12.1970,Sídliště 53 <,>
439 26 Libčeves,Petra Žateckého,nar.28.10.1956,Libochovická 121,410 02 Chotěšov <,>
Ferdinanda Huberta Wolfsfellnera,nar.7.4.1965,Karla Marxe 735/3,434 01 Most,a XXXX
Rajtera,nar.XX.X.XXXX,Moravěves 8,418 04 Havraň,ze dne 7.8.2019 proti rozhodnutí
Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 24.7.2019 pod č.j.264/ZPZ/2015 - 300,takto:
<br> Odvolání Honebního společenstva Měrunice,IČ 71161155,Měrunice 1,417 57 Měrunice <,>
společnosti Stříbrník,s.r.o <.>,IČ 01406060,Měrunice 92,418 04 Měrunice,Ing.Josefa
Valenty,nar.3.11.1951,Pohoř...

Načteno

edesky.cz/d/3543063

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Měrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz