« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1.pdf [0,21 MB]
OBEC BUDÍŠKOVICE
<br> Obecní úřad Budíškovice Budíškovice č.127,378 91 Budíškovice,tel.384 495 141
<br> ou©obecbudiskovice.cz IČO 00246387
<br> Zastupitelstvo obce Budíškovice Obecně závazná vyhláška obce Budíškovice č.1/2020 o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Budíškovice se na svém zasedání dne 16.1.2020 usnesením č4-1/2020 usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s š 10 písm.d)
<br> a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> č|.1 Úvodní ustanovení
<br> * (1) Obec Budíškovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).(2) Správcem poplatku je obecní úřad Budíškovice.1
<br> č|.2 Poplatník a předmět poplatku (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník").2 * (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> č|.3 Ohlašovací povinnost
<br> “ (1) Poplatník je povmen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnu ode dne,kdy se pes stal starším tří měsícu,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 30 dnu je povinen ohlasit také zanik své poplatkové povinnosti
<br> (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej).“"“““ (2) Povinnostohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
<br> (3) V ohlášení poplatník uvede4
<br> 1 9 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 g 2 odst.1 zákona o místních poplatcích 3 s 2 odst.2 zákona o místních poplatcích 4 g 14a odst.2 zákona o místních poplatcích OBEC Budíškovice,Obecní úřad Budíškovice,Budíškovice č.127,378 91 Budíškovice Tel.: +420 384 495 141,E-MAIL: ouťálobecbydiskovice.cz,ID DATOVÉ SCHRÁNKY: sf4b76w
<br> OBEC BUDÍŠKOVICE
<br> Obecní úřad Budíškovice Budíškovice č.127,378...

Načteno

edesky.cz/d/3542821


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz