« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - OZV č.2/2020 o místním poplatku ze vstupného (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2.pdf [0,05 MB]
OBEC BUDÍŠKOVICE
<br> Obecní úřad Budíškovice Budíškovice č.127,378 91 Budíškovice—tel.384 495 141
<br> ou©obecbudiskovice.cz IČO 00246387
<br> Obec Budíškovice
<br> Zastupitelstvo obce Budíškovice Obecně závazná vyhláška obce Budíškovice č.2/2020,o místním poplatku ze vstupného
<br> Zastupitelstvo obce Budíškovice se na svém zasedání dne 16.1.2020 usnesením č.5-1/2020 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s 5 10 písm.d)
<br> a g 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> ** (1) Obec Budíškovice touto vyhláškou ruší místní poplatek ze vstupného <.>
<br> Čl.2 Zrušovací ustanovení
<br> Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2003 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze dne 12.12.2003 <.>
<br> č|.3 Účinnost
<br> Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2020 <.>
<br> / M
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX Bc.XXXXX XXXXX místostarosta starosta
<br> OBEC: auníškowce Qbecní úřad Budíškovice XXX 91 Budíškovice 127 1
<br> OBEC Budíškovice,Obecní úřad Budíškovice,Budíškovice č.127,378 91 Budíškovice Tel.: +420 384 495 141,E-MAIL: o_u_jg_'i_obecbudiskovice.cz,ID DATOVE SCHRANKY: sf4b76w

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz