« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - OZV č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3.pdf [0,31 MB]
OBEC BUDÍŠKOVICE
<br> Obecní úřad Budíškovice Budíškovice č.127,378 91 Budíškovice/tel.384 495 141 ou©obecbudiskovice.cz lČO 00246387
<br> OBEC Budíškovice Zastupitelstvo obce Budíškovice Obecně závazná vyhláška obce Budíškovice č.3/2020 o místním poplatku z pobytu
<br> Zastupitelstvo obce Budíškovice se na svém zasedání dne 16.1.2020 usnesením č.6-1/2020 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s š 10 písm <.>
<br> d)
<br> v
<br> a s 84 odst.2 písm.h) zákona c.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> “(3)
<br> č|.1 Úvodní ustanovení Obec Budíškovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“) <.>
<br> Správcem poplatkurje obecní úřad Budíškovice.1
<br> č|.2 Předmět,poplatník a plátce poplatku Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.Předmětem poplatku není pobyt,při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.2
<br> Poplatníkem poplatku je osoba,která v obci není přihlášené (dále jen „poplatník“).3
<br> Plátcem poplatku je poskytovatel "uplatněno pobytu „(dále jen „plátce“).Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.4
<br> 1 5 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 5 3a zákona o místních poplatcích
<br> 3 5 3 zákona o místních poplatcích
<br> 4 s 3f zákona o místních poplatcích
<br> OBEC Budíškovice,Obecní úřad Budíškovice,Budíškovice č.127,378 91 Budíškovice Tel.: +420 384 495 141,E-MAIL: our'á'o—beMisk—ovícecz,ID DATOVE SCHRANKY: sf4b76w
<br> OBEC BUDÍŠKOVICE
<br> Obecní úřad Budíškovice Budíškovice č.127,378 91 Budíškovice,„tel.384 495 141
<br> ou©obecbudiskovice.cz IČO 00246387
<br> č|.3 Ohlašovací povinnost (1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději dow15 dnůpd zahájení činnosti...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz