« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - OZV č. 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4.pdf [0,16 MB]
OBEC BUDÍŠKOVICE
<br> Obecní úřad Budíškovice Budíškovice č.127,378 91 Budíškovice,tel.384 495 141 ou©obecbudiskovice.cz IČO 00246387
<br> OBEC Budíškovice Zastupitelstvo obce Budíškovice Obecně závazná vyhláška obce Budíškovice č.4/2020 <,>
<br> o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Budíškovice
<br> Zastupitelstvo obce Budíškovice se na svém zasedání dne 16.1.2020 usnesením č.7-1/2020 usneslo vydat na základě š 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),a
<br> v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),tuto obecně závaznou
<br> vyhlášku:
<br> Čl.1 Uvodní ustanovení
<br> Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Budíškovice včetně nakládání se stavebním odpadem1 <.>
<br> Čl.2 Třídění komunálního odpadu
<br> 1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br> a)“ Biologické odpady rostlinného původu,b) Papír,c) Plasty včetně PET lahví,d) Sklo,e) Kovy,D Nebezpečné odpady,g) Objemný odpad,h) Směsný komunální odpad," i) Jed/é oleje a tuky2
<br> 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.93/2016 Sb <.>,o Katalogu odpadů.2 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.321/2014 Sb <.>,o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu — 5 2 odst.7 povinnost od 1.1.2020 <.>
<br> OBEC Budíškovice,Obecní úřad Budíškovice,Budíškovice č.127,378 91 Budíškovice Tel.: +420 384 495 141,E-MAIL: ouf'c'L-obecbudiskovicecz,ID DATOVE SCHRANKY: sf4b76w
<br> OBEC BUDÍŠKOVICE
<br> Obecní úřad Budíškovice Budíškovice č.127,378 91 Budíškovice,<.> tel.384 495 141
<br> ou©obecbudiskovice.cz IČO 00246387
<br> 2)
<br> 1) 2)
<...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz