« Najít podobné dokumenty

Obec Prasek - Pozvánka na zasedání ZO (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prasek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka na 17.zasedání ZO.jpeg [0,31 MB]
Pozvzinka
<br> na 17.zasedéni Zastupitelstva obce Prasek <,>
které se koné ve étvrtek 23.1.2020
0d 18:00 hodin ve Spoleéenské mistnosti obecniho fif'adu
<br> Névrh programu:
<br> 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
<br> Zahéjeni
<br> Uréeni zapisovatele a ovéf'ovatelfi zzipisu
<br> Schvéleni programu zasedz’mi
<br> Kontrola plnéni usneseni z minulého zasedéni
<br> Schvéleni dotaci z rozpoétu obce dle podanych iédosti na rok 2020
<br> Schvéleni kupni smlouvy na odkup pozemkfi p.E.527/3,527/4,527/8 — antukové hf‘iété
Schvéleni zziméru pronajmout obecni byt E.2 v domé Ep.205 v Prasku 0d 1.5.2020
Stanovem’ vyée mésiénich odmén zastupitelfim obce dle naf’izeni vlzidy é.338/2019 Sb <.>
Informace
<br> 10) Diskuse a zévér
<br> Zvef'ejnéno 16.1.2020

Načteno

edesky.cz/d/3542807

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Prasek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz