« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení bezpečnosti potravin (PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN) v odboru bezpečnosti potravin v Ministerstvu zemědělství (PDF, 194 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 194 KB)
1
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo ministerského rady
v oddělení bezpečnosti potravin (PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN)
<br> v odboru bezpečnosti potravin
v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 2620/2020-MZE-11131
<br> V Praze dne 17.1.2020
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení bezpečnosti
<br> potravin (přípravky na ochranu rostlin) v odboru bezpečnosti potravin v Ministerstvu
<br> zemědělství v oboru služby 42.Zemědělství a rostlinolékařská péče <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.březen 2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br>  Koordinuje a zajišťuje,ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem
<br> zemědělským (ÚKZÚZ),činnosti vyplývající ze zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské
<br> péči a o změně některých souvisejících zákonů (část přípravků na ochranu rostlin) <,>
<br> vyhlášky č.32/2012 Sb <.>,o přípravcích na ochranu rostlin,v platném znění <,>
 Podílí se na zajišťování dozoru nad ÚKZÚZ v oblasti přípravků na ochranu rostlin <,>
<br>  Připravuje návrhy rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí ÚKZÚZ vztahující se
<br> k problematice přípravků na ochranu rostlin <,>
<br>  Podílí se na přípravě koncepce rostlinolékařské péče,na tvorbě stanovisek k
<br> souvisejícím koncepcím a strategiím;
<br>  Sleduje soustavně příslušnou legislativu EU,týkající se problematiky rostlinolékařské
<br> péče a koordinuje implementaci evropské legislativy do legislativy národní;
<br>
<br>
<br> 2...

Načteno

edesky.cz/d/3542580

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz