« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení bezpečnosti potravin (KRMIVA) v odboru bezpečnosti potravin v Ministerstvu zemědělství (PDF, 183 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 183 KB)
1
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo ministerského rady
v oddělení bezpečnosti potravin (KRMIVA)
<br> v odboru bezpečnosti potravin
v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 2636/2020-MZE-11131
<br> V Praze dne 17.1.2020
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení bezpečnosti
<br> potravin (krmiva) v odboru bezpečnosti potravin v Ministerstvu zemědělství v oboru služby
<br> 42.Zemědělství a rostlinolékařská péče <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.březen 2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • Řeší problematiku krmiv dle zákona č.91/1996 Sb <.>,o krmivech,zákona č.147/2002
<br> Sb <.>,o ÚKZÚZ a souvisejících právních předpisů EU;
<br> • Zajišťuje odborné zpracování rozhodnutí při vedení správního řízení ve druhém
<br> stupni správního řízení ve věci odvolání vůči rozhodnutím ÚKZÚZ v oblasti krmiv;
<br> • Zabezpečuje agendu antimikrobiální rezistence v rozsahu činnosti Ministerstva
<br> zemědělství;
<br> • Podílí se na zpracovávání a přípravě mandátů týkajících se krmiv pro jednání v
<br> pracovních výborech EU;
<br> • Zpracovává podklady pro jednání meziresortní Koordinační skupiny pro bezpečnost
<br> potravin (v rozsahu své pracovní náplně);
<br>
<br> 2
<br>
• Zúčastňuje se prací na zákonech a ostatních legislativních předpisech,které
<br> souvisejí s oblastí krmiv;
<br> • Spolupracuje na přípravě resortních publikací a dalších analytických podkladů
<br> týkajících se krmiv;
<br> • Spolupracuje s příslušný...

Načteno

edesky.cz/d/3542579

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz