« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Plzeň, TR Slovany oprava budovy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19-20787.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 17.1.2020
<br> Sp.zn.: SZ UMO2/20787/19/IvMa
<br> Č.J.: UMO2/01014/20
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne: 17.1.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XX XXX XXXX
<br> mayerova@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> ČEZ Distribuce a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterého zastupuje ENERGON Dobříš,s.r.o <.>,IČO 25727362,Dobříš 1665,263 01 Dobříš
<br> (dále jen "stavebník") dne 9.12.2019 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> Plzeň,TR Slovany oprava budovy
<br> Plzeň,Východní Předměstí č.p.867,Slovanská alej 33
<br>
<br> na pozemku parc.č.3958/2,3958/3,3958/4,3958/19 v katastrálním území Plzeň.Uvedeným dnem bylo
<br> zahájeno stavební řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - stavební úpravy budovy TR Slovany s č.p.867 na pozemku parc.č.3958/3 v k.ú.Plzeň <,>
<br> - stavba je členěna na tyto stavební a inženýrské objekty:
<br>  SO-200 Demolice
<br>  SO-520 Stavební část trafostanice
<br>  SO- 690 Vnitřní komunikace
<br> SO-200 Demolice
<br> - demolice stání transformátorů <,>
<br> - částečná demolice ochozů <,>
<br> - zrušení anglických dvorků <,>
<br> - demontáž vjezdové brány vč.přilehlého oplocení <,>
<br> - zásyp šachty před hl.vstupem <.>
<br> SO-520 Stavební část trafostanice
<br> - kompletní oprava fasády (oklepání a nová skladba) <,>
<br> - kompletní oprava soklu <,>
<br> - natažení hydroizolace a zásyp kačírkem <,>
<br> - výměna okapového systému,dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem,bude vyměněn
pouze okapový systém vč.osazení nových lapačů střešních splavenin <,>
<br> - kompletní výměna hromosvodu <,>
<br> - výměna skladby střešní konstrukce,výměna parapetů
<br> - výměna oplechování stříšek a atik <,>
<br> - výměna žebříků <,>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3542509

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz