« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - 8 ud.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8 ud.pdf
Statutární město Ostrava
<br> primátor POZVá " ka
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> CPI/'n' \
<br> písemnost ev.č.: -
<br> - <.>,„._ „/ '
<br> POZVÁNÍ vyvěšena dne: ___—___
<br> sňata dne: 4m
<br> na 12.zasedání za Správnost: :
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> zastupitelstva města,které se uskuteční dne 29.ledna 2020 v 9.00 hodin
<br> I v
<br> v zasedací sím c.306 Radnice města Ostravy
<br> ČASOVÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.- zahájení — Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor - schválení programu zasedání - volba ověřovatelů zápisu z 12.zasedání ZM - informace o ověření zápisu z 11.zasedání ZM — projednávání jednotlivých bodů
<br> 11.00 - 11.30 hod.- přestávka
<br> 11.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města - projednávání jednotlivých bodů
<br> 13.30 - 14.00 hod.- přestávka
<br> - projednávání jednotlivých bodů Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br> SEZNAM MATERIÁLU: 1.Informace o činnosti orgánů města 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněně zástupce
<br> právnických osob založených nebo zřízených městem & Oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> X.Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů XXXX v Ostravě & Dnů vzdušných sil XXXX
<br> X.Návrh na uzavření Smluv o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Havířovsko 1 a Havířovsko ? <.>
<br> OSTRAVAH!
<br> 215
<br> Statutární město Ostrava
<br> primátor P ozva " ka
<br> 5.Vzdáni se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě
<br> 6.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
<br> 7.Pravidla pro poskytování příspěvků,cestovních náhrad & jiných účelových plnění členům zastupitelstva města a fyzickým osobám,které nejsou členy zastupitelstva,za výkon ůmkce člena výborů a komisí
<br> 8.Návrh na stanovení měsíčních od...

Načteno

edesky.cz/d/3542501

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz