« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Přerušení dodávky elektřiny N. Ves

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přerušení dodávky elektřiny N. Ves
OZNÁMENÍ o PLÁNOVANÉM PŘERUŠENT DODAVKY ELEKTRINY
<br> Jménem provozovatele diet-ibučni mluvy epele-čmeti ČEZ Dhtribuoe.:.e.<.> si ve.dovolujeme podle 5 25 odst.<.> 5 zákona &.4-58!2000 SI:.<.> \: platném znění,timto :půeubern informovat o plánem-lem přenůení dodávky elektřiny:
<br> DATUM 04.02.2020 oo 07:30 hod.oo 15:00 hod <.>
<br> OBEC! MISTNÍ ČÁST
<br> NOVÁ VES
<br> ULICE : ooTCENA LOKALITA : ooFLFJUJic-i PDZNAMKY USUSI
<br> Upozoměni: Provozovatele výrob-en elektřiny jsou povinni zajieh't přerušení dodávky elektřiny : výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy <.>
<br> Přewšoní dodávky ofol-ctřiny so oskulační »: sooiaou & ustanoveními % 25 odst 3 písm.oh bod 5 & pism.o) bod 5 zákona o.45352000 Slo.ienergetiolw zákonL » platném zneni.z důvodu provádění plánovaných praci na zařizenl' oiotrjouůní souataw.& to u nezoyflně nutném rozaahu S ohledem na zákazníky.\! této mdeloetl el 'ln'ůe dovolujeme zároveň upozornit,ie dotčené zařizení dlltrihučni „Latour Le nutné I \: tm dubů malamut ze zařízení pod napětím.a proto 'ln'áe žádáme o dodržení všech zásad bezpečnou! : Meni opatří-ní potřebných lir.zamezení případných škod na zdraví a majetku <.>
<br> Děkujeme Vám :a pochopeni.CE 0m.<.> :.| <.>
<br> DĚČIF! - Děčín IU-Podmol-al-g TEPIIILI—ířl Em.-'$ FEC 105 02 | ICQ 24T29035 | DIC 322529035 503900051 Elmo-"la »“ ohon r0|91rmu vodil-PEM Himal-wm sonarem \: Lian nad Labem.ap žs'l B 213-5 ho:;llatna l-conlz-lk1n= llnka CF.? Dintrihuce: ano 550 EBU |hlašnn| pcmxn d|str!b|_.žn| požacauky infa-_ <.>
<br> emar: IMG-Ě CĚIUISWIDUCĚCZ | www.GDIČISErrb-UCÚEI
<br> SH UFI N A C E 2 www.oezdiotribucexzfodstavky kontaktnl linka 800 550 850
<br> I

Načteno

edesky.cz/d/3541470

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz