« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí CST/003/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Ill|||I|||||||||l|||l|ll||ll|||l|||l|||ll|||||I||||||||||ll|l||l
<br> %OICSTiZOZU—CSTM Cj.: UZSVMICST/54/2020—CSTM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Ceské Budějovice Odbor Odloučené pracoviště Strakonice,Velké náměstí 216,386 01 Strakonice
<br> Oznámení o výběrovém řízení 5 aukci čís.CST/003I2020 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Strakonice,obec Strakonice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad"),jemuž podle % 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu astátnich organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 17.01.2020
<br> výběrové řízení 3 aukci (dále též „VŘ") na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> |.Prodávaný majetek
<br>.pozemek pozemková parcela číslo 1371i15 - o výměře 1400 m2,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: jiná plocha <,>
<br> v katastrálním území Strakonice,obec Strakonice,vedený u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,zapsaný na listu vlastnictvi č.60000 <.>
<br> II.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek se nachází vzastavěné okrajové části města vulici Rybniční (lokalita Jezárka).Pozemek je zatravněný s porostem 6 ks okrasných dřevin (1 ks XXXXX XXXX,X ks lípa srdčitá,X ks jírovec maďal,3 ks třešeň sakura),jedná se o veřejnou zeleň mezi rezidenční zástavbou.Pozemek obklopuje stavbu výměníkové stanice ve vlastnictví Teplárny Strakonice,a.s <.>
<br> Na pozemku se nachází sítě technické infrastruktury (teplovod,telekomunikační sít',rozvody elektřiny,veřejné osvětlení),které nejsou zapsány v katastru nemovitostí na LV <.>
<br>...
Obsah vyvěšení
Ill|||I|||||||||l|||l|ll||ll|||l|||l|||ll|||||I||||||||||ll|l||l
<br> %OICSTiZOZU—CSTM Cj.: UZSVMICST/54/2020—CSTM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Ceské Budějovice Odbor Odloučené pracoviště Strakonice,Velké náměstí 216,386 01 Strakonice
<br> Oznámení o výběrovém řízení 5 aukci čís.CST/003I2020 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Strakonice,obec Strakonice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad"),jemuž podle % 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu astátnich organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 17.01.2020
<br> výběrové řízení 3 aukci (dále též „VŘ") na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> |.Prodávaný majetek
<br>.pozemek pozemková parcela číslo 1371i15 - o výměře 1400 m2,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: jiná plocha <,>
<br> v katastrálním území Strakonice,obec Strakonice,vedený u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,zapsaný na listu vlastnictvi č.60000 <.>
<br> II.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek se nachází vzastavěné okrajové části města vulici Rybniční (lokalita Jezárka).Pozemek je zatravněný s porostem 6 ks okrasných dřevin (1 ks XXXXX XXXX,X ks lípa srdčitá,X ks jírovec maďal,3 ks třešeň sakura),jedná se o veřejnou zeleň mezi rezidenční zástavbou.Pozemek obklopuje stavbu výměníkové stanice ve vlastnictví Teplárny Strakonice,a.s <.>
<br> Na pozemku se nachází sítě technické infrastruktury (teplovod,telekomunikační sít',rozvody elektřiny,veřejné osvětlení),které nejsou zapsány v katastru nemovitostí na LV <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3541322

Meta

Veřejná zakázka   Územní plánování   Prodej   Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz