« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Vyhlášení konkurzního řízení Vyvěšeno 31. října 2019, sňato 13. prosince 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení konkurzního řízení Vyvěšeno 31. října 2019, sňato 13. prosince 2019
Vyhlášení konkurzního řízení
<br>
Starosta obce Šubířov v souladu s vyhláškou č.54/2005 Sb <.>,o náležitostech konkurzního řízení a
<br> konkurzních komisích,v platném znění <,>
<br> vyhlašuje konkurzní řízení
<br>
<br> na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Šubířov
<br>
Předpoklady pro výkon funkce:
<br> - vzdělání a související podmínky dle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících
<br> a o změně některých zákonů;
<br> - praxe dle § 5 odst.1 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně
<br> některých zákonů;
<br> - znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy (školského zařízení);
<br> - občanská a morální bezúhonnost;
<br> - dobrý zdravotní stav;
<br>
<br> Obsahové náležitosti přihlášky:
<br> - úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č.563/2004 Sb.;
<br> - doklad o celkovém průběhu zaměstnání formou čestného prohlášení včetně uvedení funkčního
<br> zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče);
<br> - strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče);
<br> - koncepce rozvoje školy (školského zařízení) v rozsahu 4 stran strojopisu (opatřený datem a
<br> podpisem uchazeče);
<br> - výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání;
<br> - originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovních činností ředitele školy (ne
<br> starší než 3 měsíce)
<br> - souhlas se zpracováním osobních údajů
<br>
<br>
<br> Termín podání přihlášek: 13.12.2019
<br> Předpokládaný termín konkurzního řízení: leden 2020 <.>
<br>
<br> Písemnou přihlášku ke konkurznímu řízení (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) včetně
<br> požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu Obec Šubířov,Šubířov 40,798 52 Konice <.>
<br>
<br> Obálku označte heslem „NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE ŠKOLY“ <.>

Načteno

edesky.cz/d/3540965

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz