« Najít podobné dokumenty

Obec Násedlovice - Příloha k žádosti o dotaci: Přehled o majetku a závazcích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Násedlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k žádosti o dotaci: Přehled o majetku a závazcích
PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH
<br>
Jméno a příjmení / Název firmy: Zapsána do VR dne:
<br> Právní forma:
<br> Adresa: V likvidaci: ANO / NE
<br> Předmět podnikání:
<br> IČ:
<br> Období: Okamžik sestavení účetní závěrky:
<br> Sestaveno dne:
<br> Běžné účetní období Minulé účetní období
<br> A.Majetek
<br> 01 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 02 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 03 Finanční majetek
<br> 04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
<br> 05 Peněžní prostředky na bankovních účtech
<br> 06 Zásoby
<br> 07 Pohledávky
<br> 08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté
<br> 09 Ostatní majetek
<br> 10 Majetek celkem
<br> B.Závazky
<br> 01 Závazky
<br> 02 Úvěry a zápůjčky přijaté
<br> 03 Závazky celkem
<br> 99 ROZDÍL MAJETKU A ZÁVAZKŮ
<br>
Podpisový záznam statutárního orgánu: Podpisový záznam účetní jednotky:

Načteno

edesky.cz/d/3540830

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Násedlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz