« Najít podobné dokumenty

Obec Násedlovice - Příloha k žádosti o dotaci: Přehled o majetku a závazcích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Násedlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k žádosti o dotaci: Přehled o majetku a závazcích
PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH
<br>
Jméno a příjmení / Název firmy: Zapsána do VR dne:
<br> Právní forma:
<br> Adresa: V likvidaci: ANO / NE
<br> Předmět podnikání:
<br> IČ:
<br> Období: Okamžik sestavení účetní závěrky:
<br> Sestaveno dne:
<br> Běžné účetní období Minulé účetní období
<br> A.Majetek
<br> 01 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 02 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 03 Finanční majetek
<br> 04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
<br> 05 Peněžní prostředky na bankovních účtech
<br> 06 Zásoby
<br> 07 Pohledávky
<br> 08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté
<br> 09 Ostatní majetek
<br> 10 Majetek celkem
<br> B.Závazky
<br> 01 Závazky
<br> 02 Úvěry a zápůjčky přijaté
<br> 03 Závazky celkem
<br> 99 ROZDÍL MAJETKU A ZÁVAZKŮ
<br>
Podpisový záznam statutárního orgánu: Podpisový záznam účetní jednotky:

Načteno

edesky.cz/d/3540830

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Násedlovice
02. 09. 2020
18. 08. 2020
18. 08. 2020
18. 08. 2020
18. 08. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Násedlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz