« Najít podobné dokumenty

Obec Násedlovice - Příloha k žádosti o dotaci: Přehled o příjmech a výdajích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Násedlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k žádosti o dotaci: Přehled o příjmech a výdajích
PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
<br>
Jméno a příjmení / Název firmy: Zapsán do VR dne:
<br> Právní forma:
<br> Adresa: V likvidaci: ANO / NE
<br> Předmět podnikání:
<br> IČ:
<br> Období: Okamžik sestavení účetní závěrky:
<br> Sestaveno dne:
<br> Běžné účetní období Minulé účetní období
<br> A.Příjmy
<br> 01 Prodej zboží
<br> 02 Prodej výrobků a služeb
<br> 03 Příjmy z veřejných sbírek
<br> 04 Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky
<br> 05 Přijaté členské příspěvky
<br> 06 Dotace a příspěvky přijaté z veřej.rozpočtů
<br> 07 Ostatní
<br> 08 Průběžné položky
<br> 09 Kursové rozdíly
<br> 10 Příjmy celkem
<br> B.Výdaje
<br> 01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
<br> 02 Materiál
<br> 03 Zboží
<br> 04 Služby
<br> 05 Mzdy
<br> 06 Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele
<br> 07 Ostatní osobní výdaje
<br> 08 Ostatní
<br> 09 Průběžné položky
<br> 10 Kursové rozdíly
<br> 11 Výdaje celkem
<br> 99 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
<br>
Podpisový záznam statutárního orgánu: Podpisový záznam účetní jednotky:

Načteno

edesky.cz/d/3540829


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Násedlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz