« Najít podobné dokumenty

Obec Násedlovice - Příloha k žádosti o dotaci: Přehled o příjmech a výdajích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Násedlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k žádosti o dotaci: Přehled o příjmech a výdajích
PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
<br>
Jméno a příjmení / Název firmy: Zapsán do VR dne:
<br> Právní forma:
<br> Adresa: V likvidaci: ANO / NE
<br> Předmět podnikání:
<br> IČ:
<br> Období: Okamžik sestavení účetní závěrky:
<br> Sestaveno dne:
<br> Běžné účetní období Minulé účetní období
<br> A.Příjmy
<br> 01 Prodej zboží
<br> 02 Prodej výrobků a služeb
<br> 03 Příjmy z veřejných sbírek
<br> 04 Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky
<br> 05 Přijaté členské příspěvky
<br> 06 Dotace a příspěvky přijaté z veřej.rozpočtů
<br> 07 Ostatní
<br> 08 Průběžné položky
<br> 09 Kursové rozdíly
<br> 10 Příjmy celkem
<br> B.Výdaje
<br> 01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
<br> 02 Materiál
<br> 03 Zboží
<br> 04 Služby
<br> 05 Mzdy
<br> 06 Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele
<br> 07 Ostatní osobní výdaje
<br> 08 Ostatní
<br> 09 Průběžné položky
<br> 10 Kursové rozdíly
<br> 11 Výdaje celkem
<br> 99 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
<br>
Podpisový záznam statutárního orgánu: Podpisový záznam účetní jednotky:

Načteno

edesky.cz/d/3540829


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Násedlovice
02. 09. 2020
18. 08. 2020
18. 08. 2020
18. 08. 2020
18. 08. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Násedlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz