« Najít podobné dokumenty

Obec Násedlovice - Pozvánka na zastupitelstvo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Násedlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zastupitelstvo
Ě? POZVÁNKA
<br> V souladu se zněním zákona 0 obcích (obecní zřízení) č.128/2000 Sb <.>,vjeho platném znění,svolávám
<br> XIV.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÁSEDLOVICE Místo konání: Obec Násedlovice,v zasedací místnosti obecního úřadu v Násedlovících
<br> Doba konání: v úterý 21.1.2020 v 18 hod.Navržený program:
<br> Zahájení
<br> Schválení programu
<br> Schválení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Kontrola usnesení minulého zasedání
<br> Rozpočtové opatření č.9/2019
<br> Schválení výběrového řízení „Protipovodňová opatření obce Násedlovice“ Žádost o beZplatný pronájem KD Spolek Násedlováček Žádost o bezplatný pronájem KD TJ Moravia
<br> Žádost o dotaci TJ Moravia
<br> 10.Řešení kanalizace Chmelínek
<br> 11.Řešení vestibulu v KD
<br> 12.Řešení opravy pódia za KD
<br> 13.Žádost o dotaci za modrou stuhu Vesnice roku 2019
<br> 14.Různé
<br> 1 5.Závěr
<br> JME/m VlastaMokrá
<br> starostka obce Násedlovice V Násedlovicích 14.1.2020
<br> řOPOT—IQS-"PPJPF

Načteno

edesky.cz/d/3540828

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Násedlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz