« Najít podobné dokumenty

Obec Násedlovice - Pozvánka na zastupitelstvo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Násedlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zastupitelstvo
Ě? POZVÁNKA
<br> V souladu se zněním zákona 0 obcích (obecní zřízení) č.128/2000 Sb <.>,vjeho platném znění,svolávám
<br> XIV.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÁSEDLOVICE Místo konání: Obec Násedlovice,v zasedací místnosti obecního úřadu v Násedlovících
<br> Doba konání: v úterý 21.1.2020 v 18 hod.Navržený program:
<br> Zahájení
<br> Schválení programu
<br> Schválení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Kontrola usnesení minulého zasedání
<br> Rozpočtové opatření č.9/2019
<br> Schválení výběrového řízení „Protipovodňová opatření obce Násedlovice“ Žádost o beZplatný pronájem KD Spolek Násedlováček Žádost o bezplatný pronájem KD TJ Moravia
<br> Žádost o dotaci TJ Moravia
<br> 10.Řešení kanalizace Chmelínek
<br> 11.Řešení vestibulu v KD
<br> 12.Řešení opravy pódia za KD
<br> 13.Žádost o dotaci za modrou stuhu Vesnice roku 2019
<br> 14.Různé
<br> 1 5.Závěr
<br> JME/m VlastaMokrá
<br> starostka obce Násedlovice V Násedlovicích 14.1.2020
<br> řOPOT—IQS-"PPJPF

Načteno

edesky.cz/d/3540828

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Násedlovice
02. 09. 2020
18. 08. 2020
18. 08. 2020
18. 08. 2020
18. 08. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Násedlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz