« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Rozpočtové opatření č. 7/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
u/: aat 7 /////orc/l
obecní úřad KEO-W 1.11.334 / UcO6x
<br> Rozpočtové změny roku 2019 zpracováno,?0.1?,7019
^+-^_^.4§Ll dlld,l
<br> Rozpoětové opatření č.7
<br> pŘílmy
N+z+uz org XXX XXX zJ puvodni hodnota změna po zrněně popis
<br>,l) 000000000 0000 0000 1111 000 280000,00 40000,00 320000,00 Daňzpříjtnúfyzickýchosobplacenáplátci
2} 000000000 0000 0000 1211 000 550 000,00 60 000,00 610 000,00 Daň z pndané hodnoly
3) 000000000 0000 0000 1382 000 0,00 40.00 40,00 Zrušenýodvodzloteriíapod.herkr,výher.hrac.příslr
<br> Paragraf 0000 celkem: 830 000,00 100 040,00 930 040,00 *
org,0000 ""|k" <.>,8
<br> PŘíJMY celkern B30 000,00 100 040,00 930 040,00
<br> VÝDAJE
N+Z+UZ Org Par PoI zJ PůVodni hodnota Ztněna Po změně Popis
<br> 4| 000000000 0000 1036 5139 000 0,00 32 000,00 32 000,00 Nákup lnateriálu jinde nezařazený
5} 000000000 0000 1036 5169 000 200 000,00 -182 000,00 18 000,00 Nákup oslatních služeb
<br> Paragraf 1036 celkem: 200 000,00 -150 000,00 50 000,00 správa v lesnim hospodářstvi *
6} 000000000 0000 363,t 5154 000 15 000,00 í5 000,00 30 000,00 Elektrická energie
<br> Paragraf 3631 celkem: 15 000,00 15 000,00 30 000,00 Veřejné osvětleni *
7| 000000000 0000 3639 5179 000 0,00 500.00 500,00 ostalni nákupyjinde nezařazené
<br> Paragraf 3639 celkem: 0,00 500,00 500,00 Komunálnislužbyaúzemnirozvojjindétrezař *
8} 000000000 0000 3722 5169 000 120 000,00 10 000,00 130 000,00 Nákup ostatních s|užeb
<br> Paragřaf 3722 celkem: í20 000,00 10 000,00 130 000,00 sběf a svoz komunálních odpadú *
9} 000000000 0000 3745 5021 000 35 000,00 10 000,00 45 000,00 oslatnÍ osobní {daje
10) 000000000 0000 3745 5169 000 0,00 20 000,00 20 000,00 Náktlp ostatnich sluŽeb
11| 000000000 0000 3745 5,17,1 000 123 000.00 -70 000,00 53 000,00 opravy a udžování
<br> Paragraf 3745 celkem: 158 000,00 -40 000,00 118 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
<,> l2| 000000000 0000 6112 5023 000 210000,00 13000,00 223000.00 odměnyčlenuzastupitelstevobcíakrajů
13} 000000000 0000 6,112 5032 000 20 00...

Načteno

edesky.cz/d/3540566


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz