« Najít podobné dokumenty

Obec Plaveč - Pozvánka za ZO Plaveč 15/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plaveč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program zasedání 15 2020.pdf (91.61 kB)
Program zasedání Zastupitelstva obce Plaveč č.15/2020
<br> na den 22.1.2020 konaného na Obecním úřadě v Plavči v 18,00 hod <.>
<br>
<br>
<br>
Program
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> 3.Schválení programu ZO Plaveč č.15/2019 ze dne 22.11.2020
<br> 4.Rozpočtové opatření č.9/2019
<br> 5.Veřejnoprávní kontrola u MŠ Plaveč,p.o.k 30.9.2019
<br> 6.Aktualizace směrnice o cestovních náhradách
<br> 7.Sociální komise – změny a podmínky příspěvků a darů
<br> 8.Různé - diskuse
<br> 9.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXX v.r <.>
<br> starosta obce Plaveč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na elektronické a úřední desce: 15.1.2020
<br> Sňato z elektronické a úřední desky:

Načteno

edesky.cz/d/3539993

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plaveč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz