« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - Oznámení o konání 10. zasedání ZMO P2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_ZMO_28.01.2020.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
o konání 10.zasedání
<br> Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
ve volebním období 2018-2022
<br> dne 28.1.2020 ve 14:00 hodin
<br> v zasedací místnosti č.001 v budově Úřadu městského obvodu
<br> Plzeň 2 – Slovany,Koterovská 83,Plzeň
<br> __________________________________________________________________
<br>
Program:
<br>
1 Zahájení a schválení programu jednání Ing <.>
<br> Aschenbrenner
<br> 2 Volba návrhové komise Ing <.>
<br> Aschenbrenner
<br> 3 Stanovení ověřovatelů zápisu Ing <.>
<br> Aschenbrenner
<br> 4 Ústní informace hostů - velitele Městské policie Plzeň -
<br> služebny Slovany,velitele Policie ČR - obvodního oddělení
<br> Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany <,>
<br> o činnosti na svých úsecích
<br> Ing <.>
<br> Aschenbrenner
<br> 5 Zpráva o činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání
<br> Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany -
<br> předloženo „na stůl“
<br> TAJ/1 Ing <.>
<br> Aschenbrenner
<br> 6 Rozpočtové opatření č.1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 -
<br> Slovany roku 2020
<br> EAP/1 p.Andrlík
<br> 7 Účetní odpis investic vynaložených na pořízení studií a
<br> projektových dokumentací do nákladů
<br> EAP/2 p.Andrlík
<br> 8 Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 –
<br> Slovany v roce 2020
<br> MAI/1 PhDr.Fluxa
<br> 9 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO
<br> Plzeň 2 - Slovany - předloženo „na stůl“
<br> TAJ/2 Ing <.>
<br> Aschenbrenner
<br> 10 Projednání informativních zpráv na 10.zasedání Zastupitelstva
<br> městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období
<br> 2018-2022
<br> TAJ/3 Ing <.>
<br> Aschenbrenner
<br> 11 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok
<br> 2019,včetně investic v budovách MŠ
<br> MAI/2 PhDr.Fluxa
<br> 12 Investiční akce jiných subjektů na území MO Plzeň 2 -
<br> Slovany v roce 2020
<br> MAI/3 PhDr.Fluxa
<br> 13 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slo...

Načteno

edesky.cz/d/3539483

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz