« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 62/20

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

62/20
*MUKHSP04890353 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/119093/2019/04
Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552
284 01 Kutná Hora
<br>
<br>
Č.J.: MKH/005624/2020
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
krizova@mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
DATUM: 16.ledna 2020
<br>
<br>
<br> V EŘEJ N Á V YHL Á Š KA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako obecní úřad obce
s rozšířenou působností příslušný podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy
provozu pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a na veřejně přístupné
účelové komunikaci na základě podnětu,který dne 26.11.2019 podalo
<br> Město Kutná Hora,IČO 00236195,Havlíčkovo náměstí 552,284 01 Kutná Hora <,>
(dále jen „žadatel“)
<br> postupem podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) rozhodl podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> o stanovení místní úpravy provozu
<br> na místní komunikaci ul.Čáslavská v Kutné Hoře z důvodu vybudování autobusové zastávky "Kutná
Hora,<,> Klimeška",spočívající v umístění těchto dopravních značek:
<br> • svislé dopravní značení „IJ 4a“ (Označník zastávky);
• vodorovné dopravní značení „V 11a“ (Zastávka autobusu);
<br> v rozsahu dle předložené situace,která jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
<br> 1.Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhl.č.29...

Načteno

edesky.cz/d/3538862

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz