« Najít podobné dokumenty

Obec Grešlové Mýto - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Grešlové Mýto na r. 2021-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Grešlové Mýto.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Grešlové Mýto na r. 2021-2022
OBEC GREŠLOVÉ MÝTO
<br> Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022
<br> ROK 2021
<br> ROK 2022
<br> PŘÍJMY
<br> Třída 1 - daňové příjmy
<br> 3 095 000,00 Kč
<br> 3 115 000,00 Kč
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy
<br> 150 000,00 Kč
<br> 100 000,00 Kč
<br> Třída 3 — kapitálové příjmy
<br> 5 000,00 Kč
<br> 5 000,00 Kč
<br> Třída 4 - Přijaté dotace
<br> 250 000,00 Kč
<br> 300 000,00 Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 3 500 000,00 Kč
<br> 3 520 000,00 Kč
<br> VÝDAJE
<br> Třída 5 - běžné výdaje
<br> 3 071 000,00 Kč
<br> 3 101 000,00 Kč
<br> Třída 6 - kapitálové výdaje
<br> 103 000,00 Kč
<br> 100 000,00 Kč
<br> Splátka úroků- úvěr kanalizace a ČOV
<br> 99 000,00 Kč
<br> 92 000,00 Kč
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3 273 000,00 Kč
<br> 3 293 000,00 Kč
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Financování- splátka jistiny - kanalizace
<br> 227 000,00 Kč
<br> 227 000,00 Kč
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> 227 000,00 Kč
<br> 227 000,00 Kč
<br> Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 byl schválen v ZO dne 27.12.2019 usnes.č.4/8/2019.Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 je zveřejněn v elektronické podobě na www.greslovemyto.cz
<br> Do listinné podoby je možné nahlédnout na Obecním úřadu,Grešlové Mýto 22 <.>
<br> Zpracovala: XXXX XXXXXXXX Starosta: XXXXX XXXXXXX
<br> Zveřejněno na úřední desce:XX.X.XXXX
<br> ZVUK/mp m Mm.atón/„,; fw./.Má
<br> 'Č'Šlm'ť *;
<br> OBEC GREŠLOVÉ MÝTO
<br> Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022
<br> V roce 2016 byl refinancován úvěr na Výstavbu kanalizace a ČOV Českou spořitelnou.Úvěr bude obec Grešlové Mýto splácet v pravidelných měsíčních splátkách v částce 18 918,- kč do roku 2036.Rozpočtový výhled je sestaven se zohledněním dopadu dlouhodobých závazků týkajících se vybudování kanalizace ČOV v naší obci až do roku 2036.Ve střednědobém výhledu rozpočtu na r.2021 -2022 je počítáno s mírným navýšením daňových výnosů a běžných výdajů.Případné investiční akce budou realizovány dle finančních možností obce a dle získaných dotací <.>
<br> Vypracovala: XXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce...

Načteno

edesky.cz/d/3538591


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Grešlové Mýto      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz