« Najít podobné dokumenty

Obec Grešlové Mýto - Oznámení o zveřejnění dokumentů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Grešlové Mýto.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zveřejnění dokumentů
Oznámení o zveřejnění dokumentů
· Rozpočet obce Grešlové Mýto na rok 2020 schválilo Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto dne 27.12.2019 usnesením č.3/8/2019.Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,po dobu 15 dní před projednáním v Zastupitelstvu obce dne 3.12.2019 <.>
V elektronické podobě je schválený rozpočet zveřejněn v souladu s ustanovením § 11 odstavce 4 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,prostřednictvím webových stránek obce Grešlové Mýto: www.greslovemyto.cz v sekci: DOKUMENTY OBECNÍHO ÚŘADU (Rozpočty obce).Do listinné podoby je možné nahlédnout na Obecním úřadu Grešlové Mýto v úředních hodinách <.>
<br> · Rozpočtová opatření: Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto,v souladu s ust.§ 102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,dle ust.§ 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a podle Směrnice obce Grešlové Mýto ze dne 27.12.2010,může rozpočtová opatření schvalovat starosta obce a toto rozpočtové opatření se následně předloží na nejbližším zasedání ZO.Rozpočtová opatření provedená starostou obce nebo Zastupitelstvem obce v roce 2020 budou,v souladu s ustanovením § 16 odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zveřejněna prostřednictvím webových stránek obce Grešlové Mýto: www.greslovemyto.cz v sekci: DOKUMENTY OBECNÍHO ÚŘADU (Rozpočty obce).Do listinné podoby je možné nahlédnout na Obecním úřadu Grešlové Mýto v úředních hodinách <.>
<br> · Střednědobý výhled rozpočtu obce Grešlové Mýto na období 2021 – 2022,sestavený dle § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,byl schválen v Zastupitelstvu obce Grešlové Mýto dne 27.12.2019,usnesením č.4/8/2019 <.>...

Načteno

edesky.cz/d/3538590


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Grešlové Mýto      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz