« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Rozpočtové opatření č. 4- Mikroregion

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
MIKROREGION CHEBSKO,(1.5.0 <.>
2019
<br> Rozpoétové apatieni a.4
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> navagvar pumka uz Iext scfival rozpoéet uprav rozpnéet zména duvod
o 4121 Ne‘mv dolace ad ml 313 955 Kb 310 465 K: -3 500 KI‘: dnrovnam rozpoém
6310 2141 Pr'Umy 1 mm 0 Kb 200 Kb 200 Ke nawsem mzpaélu
6409 2111 Pfijm z poslgn sum 40 sou KC 42 000 Kc 1 200 Kc: aamvnanmzpom
Celkem] I 1 1 | 1 | {100 K2: 1
<br>
<br>
<br> Vy’dajz
<br> :mu pavagm powixa UZ (ext schva’lmzpuéet upravrozpoéet davod
23110 6409 5021 P151 rdohon m 000 KI: 7 900 Ki: sm’iem mzpauu
<br> eem
<br> Pmuiky 9,12
<br> we cmvedena pfedbéina finaném' Kontrola pod1e zakona
320/2001 Sb <,>
<br> pFiKazce operace
<br> spravce mzpoctu
<br>
<br> (dikroregion ehebsko
<br>.<.> V aam.Kra’le Mine 1 Podébrad
<,>,Max/m ubetm 350 20 Cheb 14
<br> 16: 71196471 ma
<br> Schvéneno dne 3012 2019
<br> 10
11

Načteno

edesky.cz/d/3538567


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz