« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Vepřová na roky 2020 - 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Vepřová Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 až 2022
<br> Poř.čl Ukazatel Rozpočtový výhled na roky řádku účet 2 020 2 021 2 022 1 Náklady PO - účtová třída 5 celkem 4 107 _4 288,4 444 2 Materiálové náklady celkem 501 330 333 333 3 Energie 502 224 247 247 4 Opravy a udržování 511 35 35 30 5 Cestovné 512 3 3 3 6 Náklady na reprezentaci 513 0 — _ 0 0 7 Ostatní služby 518 100 110,110 8 Mzdové náklady celkem 3 306 _3 435 3 606 9 z toho mzdové náklady zaměstnanců 521 —524 10 _10 10 10 z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT 521 —524 3 296 3 425 3 596 11 Sociální náklady 525—528 55 60 “ 65 12 Daně a poplatky 53X 0 0 0 13 Ostatní náklady z činnosti 549 4 15 ) 10 14 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 15 Náklady z majetku 552-558 50 “ 50 40 16 XXX z prijmu XXx X X X XX Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 4 107 4 288 4 444 18 Výnosy z prodeje vlastních výroblů a služeb 601,602 200 “ 200 200 19 Výnosy z pronájmu 603 0 0 — 0 20 Výnosy z prodaného zboží 604 O 70 0 21 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 18 “ 18 — 18 22 Cerpáni fondů 648 50 50 - 30 23 Ostatní výnosy z činnosti 649 25,25 25 24 Finanční výnosy 662,663,669 0 “ — > 0,0 25 Výnosy z transferů - provozní dotace 672 3 814 * 3 995 4 171 26 z toho příspěvek od provozovatele 427 470 470 27 z toho příspěvek MSMT 3 387 3 525 3 701 28 z toho příspěvekjiných veřejných rozpočtů O _ 29 Hospodářský výsledek po zdanění O 0 0
<br> Schváleno Zastupitelstvem obce Vepřová dne 17.12.2019

Načteno

edesky.cz/d/3538435

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz