« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Vepřová na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
___—MW
<br> Příloha č.1
<br> Název příspěvkové organizace:Základní škola a Mateřská škola Vepřová Návrh rozpočtu! Rozpočet PC na rok 2020
<br> čet na rok Celkem
<br> Schválen' ro Hlavní činnost Jiná činnost
<br> Ukazatel
<br> oř.č
<br> účet
<br> áklady PO — účtová třída 5 celkem 4 107 0 4 107 ateriálové náklady celkem 501 330 0 330 n ie 502
<br> 51 5 2 513 518
<br> 35 3 O
<br> 35 3 O
<br> ra a udržování tovné
<br> ákla na re rezentaci statní služb dové nákla z toho mzdové n z toho mzdové n ociální nákla áně a | statní nákla
<br> celkem a a
<br> 521—524 521—524 525—528 53X
<br> 549
<br> zaměstnanou 10 10
<br> zaměstnanou M MT
<br> o.nemáme—shonu AŠ—
<br> 55 O 4
<br> 55 O 4
<br> z činnosti
<br> d is dlouhodobého ma u 551 0 o Nákía zma'etku 552-558 50 50 Daňz ří mů 59x 0 ()
<br> OOOOOOOQQODOOO
<br> 'nosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 4 107
<br> nos z r e astn uas ' os 2 ná'mu ' os 2 rodaného zboží Jné ' o zvlastní 'konu ání fondu
<br> 603 804 609 648
<br> O
<br> O 8 50 25
<br> O
<br> Ostatní 'nos z nnosti 549 Finanční ' 05 662 663 669 ' os ztransferů— rovozní dotace 672 3814
<br> vek od rovozovate/e 427 ztoho ří vekM MT
<br> ztoho ří vek 'in' veře'n' h XXX podářský výsledek po zdanění
<br> z toho ří
<br> OQQOOOOODOO
<br> Schváleno Zastupitelstvem obce Vepřové dne 17.12.2019
<br> Základní škola a Mateřská škola Vepřová
<br> Použití příspěvku zřizovatele lv tis.Kč/
<br> <
<br> Účet použití na ze se ŠJ MŠ Celkem rok 2020 501 materiál 21 O 10 10 41 el.energie 87 O O O 87 502 teplo 131 0 O O 131 voda 6 O O O 6 511 opravy 5 O 5 5 15 512 cestovné 1 O 1 1 3 513 reprezentace O O O 0 0 práce a služby 80 O 5 5 90 518 služby telef.3 O O O 3 plavání 12 O O O 12 521 mzdové náklady 0 O O O 0 OON 10 O O 0 10 524 zákonné sociální pojištění O O O 0 0 527 FKSP 0 O 0 O 0 549 Jiné ostatní náklady 2 O 1 1 4 551 odpisy O O O O 0 558 DDM 10 O 5 10 25 Celkem náklady 368 O 27 32 427 příspěvek zřizovatel 368 0 27 32 427
<br> Schváleno Zastupitelstvem obce Vepřová dne 17.12.2019

Načteno

edesky.cz/d/3538434


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz