« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Usnesení o přerušení řízení - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořovičky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

9b.priloha_742604211_2_Seznam_ucastniku_pro_preruseni_rizeni.pdf (177.55 kB)
Příloha k výrokové části usnesení č.j.SPU 012459/2020/Rőm <.>
Tato příloha je nedílnou součástí výroku (seznam účastníků řízení) <.>
<br>
<br> 1
<br>
A - Vlastníci dle evidence nemovitostí
AGROSPOL PETROVICE s.r.o.IČ: 26494531,Petrovice 14,27035 Petrovice,vl.navržený Hořovičky 442
XXXXXXXXXX XXXXX XXX.XX.X.XXXX,Libnov XX,35709 Krajková,vl.navržený Hořovičky 250
XXXXXXXXX XXXXXX XXX.X.XX.XXXX,Dukelská XXXX,43801 Žatec,vl.navržený Hořovičky 471
Bauerová Zdeňka nar.27.5.1953,Na Brance 216,27053 Krušovice,vl.navržený Hořovičky 473
XXXXX XXXXXXXX XXX.XX.X.XXXX,Jungmannova XXXX,43801 Žatec,vl.navržený Hořovičky 182
XXXXX XXXXXX XXX.X.X.XXXX,Na Podlesí XXXX,43201 Kadaň,vl.navržený Hořovičky 475
XXXXXXX XXXXXX XXX.X.X.XXXX,Hořovičky XXX,27004 Hořovičky,vl.navržený Hořovičky 169
Česká republika IČ: 00000001-001,vl.navržený Hořovičky 29,316,448,455 <,>
<br> 10002
Dvůr Míče,s.r.o.IČ: 25641832,Nový Dům 59,26901 Nový Dům,vl.Navržený
XXXXXX XXXXX XXX.XX.X.XXXX,č.p.87,270 04 Hořovičky,vl.navržený
<br> Hořovičky 200
Hořovičky 13
<br> EUROPE ABILITY,a.s.IČ: 27440770,Rychnovská 121,19900 Praha - Letňany,vl.navržený Hořovičky 451
Farma Kozí Hory s.r.o.IČ: 28170890,Kozí Hory 10,26203 Nový Knín,vl.navržený Hořovičky 68
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX.XX.XX.XXXX,Jetřichovická XXX/X,19000 Praha - Prosek,vl.navržený Hořovičky 449
<br> FINE DREAM,s.r.o.IČ: 27245039,Přístavní 321/14,17000 Praha - Holešovice,vl.navržený Hořovičky 438,472
XXXXXXXXXXX XXXXX XXX.XX.XX.XXXX,Topolová XXX,28924 Milovice - Mladá,vl.navržený Hořovičky 250
XXXXXXXXX XXXXXX XXX.XX.X.XXXX,Pod Hájem XXX,43982 Vroutek,vl.navržený Hořovičky 49
XXXX XXXXXXXX XXX.XX.X.XXXX,Drahobejlova XXXX/X,19000 Praha - Libeň,vl.navržený Hořovičky 361
XXXX XXXXX XXX.XX.XX.XXXX,Veletržní XXX/XX,17000 Praha - Holešovice,vl.navržený Hořovičky 361
XXXXX XXXXX XXX.X.X.XXXX,Kolešov XX,27004 Kolešov,vl.navržený Hořovičky 49
XXXXXX XXXXXXXX XXX.nar.XX.X.XXXX,Plamínkové 1563/7,14000 Praha - Nusle,vl.navržený Hořovičky 440
XXXXXXX XXXX XXX.XX.X.XXXX,Sadov...
9a. priloha_742604211_1_Usneseni_o_preruseni_rizeni.pdf (243.64 kB)
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město
<br> Praha,Pobočka Rakovník
Lubenská 2250,Rakovník II,269 01 Rakovník
<br>
<br>
Spisová značka: 2RP6493/2013-537213/04/03
Č.j.: SPU 012459/2020/Rőm
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: s.romerova@spucr.cz
ID DS: z49per3
<br> Datum: 15.1.2020
<br> USNESENÍ
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka
Rakovník (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012
Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,a podle ust.§ 19 písm.a) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále podle ust.§
11 odst.9 zákona a ve smyslu ust.§ 64 odst.1 písm.e) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů
<br> přerušuje řízení
<br> o Komplexních pozemkových úpravách s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Hořovičky <,>
které bylo zahájeno dne 27.5.2013.Řízení se přerušuje dnem nabytí právní moci tohoto usnesení <.>
<br> Účastníci řízení dle ust.§ 5 zákona v souvislosti s ust.§ 68 správního řádu:
<br> Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze tohoto usnesení,která
je nedílnou součástí výroku <.>
<br>
OD Ů VOD NĚN Í
<br> Pobočka v souladu s ust.§ 11 odst.9 zákona a ust.§ 64 správního řádu přerušuje řízení
o Komplexních pozemkových úpravách s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Hořovičky (dále
jen „KoPÚ Hořovičky“) z důvodů podání žaloby proti Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu č.j <.>
SPU 293855/2019 ze dne 1.10.2019,kterým bylo potvrzeno Rozhodnutí pobočky o schválení návrhu
KoPÚ Hořovičky č.j.SPU 042998/2019/Rőm ze dne 20.3.2019 <.>
<br> Pobočka zahájila řízení o KoPÚ Hořovičky v souladu s ust.§ 6 o...

Načteno

edesky.cz/d/3538421

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz