« Najít podobné dokumenty

Obec Sruby - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2019 A Č. 3/2019 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sruby.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 3 2019.txt [0,00 MB]
Rozpoètové opatøení
<br>
<br> Organizace: 00279544 Obec Sruby
<br>
<br> Èíslo zmìny: 3 / 2019
<br> Dne: 13.05.2019
<br> ÈJ.: 180/2019
<br>
<br>
<br> Text rozpoètového opatøení:
<br>
<br> VOBY do Evropského parlamentu 24.5.-25.5.2019
<br>
<br>
<br> Zaúètovat :
<br>
<br> SU AU UZ NP ORG KA OD PA SP PO ZJ Zmìna rozpoètu
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 61 17 50 21 000 17,00
<br> Mzdové výdaje
<br>
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 61 17 51 39 000 6,00
<br> Materiál
<br>
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 61 17 51 69 000 4,00
<br> Pohoštìní
<br>
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 61 17 51 75 000 2,00
<br> Služby
<br>
<br> 231 10 98348 0000 0000 00 00 00 41 11 000 29,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Podpis :
<br>
<br>
<br> �
Rozpočtové opatření 2 2019.docx [0,02 MB]
Rozpočtové opatření
<br> Organizace: 00279544 Obec Sruby
<br> Číslo změny: 2 / 2019
Č.j.0151/2019
<br> Dne: 30.04.2019
<br>
Text rozpočtového opatření :
<br> Platba daně z příjmu ze rok 2019
<br>
Zaúčtovat :
<br> SU AU UZ NP ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu
231 10 00000 0000 0000 00 37 45 51 37 000 -17,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 63 99 53 65 000 17,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Podpis :

Načteno

edesky.cz/d/3538375

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sruby      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz