« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 9/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 9/2019
OBEC KARLE Karla 4,568 02 Svitavy 2
<br> Usnesení č.931119 nl: zasedání Zaxtupitelswu obce Karla konaného dne 213.11.2019
<br> PHlnrnni: Pavel Pavlíá Milnš Jack-ný,XXXXX XXXXX.XXXX XXXXXX.Dana Nnvnmá Stanisinva Kakišnvá.Jan Tnbek.Alena Jurenknvá.Jindřich Hnšpnr DmIm-nni:
<br> Program: | ] Frnjcdnání knupé pozemku nd p.Š.p.č.19134 w: zjnd.evidenci v k.ú.Karla 2) Projednání naskytnmí finanční pDůpDry COOP družstvu HH na nrndninu \: Knrli 3) Projednání Dndmku č.ú ke smlouvě n úvěru ze dne 29,6.211W 4) InITnnnnne n hnspndařcní \; 14:51: 5) Diskuse 6) Eávěr
<br> Zaslupileiswn uhne Karl-.: na svém zasedání dne EU.1 1.201?
<br> SCHV ÁLI LU
<br> ]) knupi pra-zamku p.č.WII-4 ve zjednodušené evidenci \: LIL Karle n výměře 313? m2 - zahrada nd p.Š.za cenu HL- Kamal
<br> Fm: 9 Prnlil Ú Zdržnln SE: Ú 2) finanční pndpnru lůůůůů: Kč na pnwnz prodejny CDÚP družstvo l—IB \; Karli na
<br> tak EDIE! Pra-:“? Fmtřzů Zdrřgln se::ll
<br> 3) Dndatnk &.15 ke smlnuvč n úvěru č.IGJWÚTILCD “zn níne 29.6.2EIIU'? Pro: 9 Prnti': [! Zdržcin se: Ú
<br> HERE NA vÉnnnMi
<br> 4) správu n hnspndařeni ": nheuniuh lez-rich Fm: “? Prnti: U Zdrželn 543: U
<br> XXXXXXX XXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3535707

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Karle
30. 03. 2020
30. 03. 2020
12. 03. 2020
11. 03. 2020
11. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz