« Najít podobné dokumenty

Obec Bečváry - Střednědobý výhled rozpočtu školy na období 2020-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bečváry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stáhnutí: NavrhRozpoctu_2020_21_22.ods, Typ: OpenDocument Spreadsheet, Velikost: 6.82 kB
Základní škola a Mateřská škola Bečváry,okres Kolín,příspěvková organizace
<br> Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2022
<br>
Neinvestiční výdaje
2020
2021
2022
<br>
Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby
30 000
30 000
30 000
<br> Spotřeba materiálu – úklidové prostředky
25 000
25 000
25 000
<br> Spotřeba materiálu – ostatní materiál
30 000
30 000
30 000
<br> Spotřeba materiálu – tiskoviny
1 800
1 800
1 800
<br> Spotřeba materiálu – učební pomůcky,hračky
30 000
30 000
30 000
<br> Spotřeba materiálu – na údržbu
14 000
14 000
14 000
<br> Spotřeba materiálu – pro školní jídelnu
10 000
10 000
10 000
<br> Spotřeba materiálu – hmotný drobný majetek
80 000
80 000
80 000
<br> Spotřeba elektřiny
100 000
100 000
100 000
<br> Spotřeba plynu
105 000
105 000
105 000
<br> Opravy a údržování
50 000
50 000
50 000
<br> Cestovné
2 000
2 000
2 000
<br> Ostatní služby – poštovné
3000
3000
3000
<br> Ostatní služby – účetnictví,mzdy
85 200
85 200
85 200
<br> Ostatní služby – telefon,internet
1 400
1 400
1 400
<br> Ostatní služby – revize
10 000
10 000
10 000
<br> Ostatní služby – vodné,stočné
27 000
27 000
27 000
<br> Ostatní služby – ostatní
110 000
110 000
110 000
<br> Ostatní služby – plavání
16 000
16 000
16 000
<br> Jiné ostatní náklady – pojištění
27 100
27 100
27 100
<br> Poplatky banka,poplatky,kolky
12 500
12 500
12 500
<br> celkem bez potravin,školného
770 000
770 000
770 000
<br> Spotřeba materiálu – ze školného
76 000
77 000
78 500
<br> Spotřeba materiálu – potraviny
390 000
392 000
395 000
<br> Spotřeba materiálu – z rezervního fondu
10 000
10 000
10 000
<br> Spotřeba materiálu – z darů
10 000
10 000
10 000
<br> Náklady celkem – škola
1 256 000
1 259 000
1 263 500
<br>
<br> Výnosy
2020
2021
2022
<br>
Dotace na provoz od Obce Bečváry
770 000
770 000
770 000
<br> Čerpání Rezerv.fondu – ze zlepš.výsledku hospod <.>
10 000
10 000
10 000
<br> Čerpání Rezerv.fondu - sponz.dary
10 000
10 000
10 000
<br> Celkem
790 000
790 000
790 000
<br>
Výběr stravného z hla...

Načteno

edesky.cz/d/3535337


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bečváry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz