« Najít podobné dokumenty

Obec Bečváry - Rozpočet na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bečváry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stáhnutí: NavrhRozpoctu_2020_.ods, Typ: OpenDocument Spreadsheet, Velikost: 7.07 kB
Základní škola a Mateřská škola Bečváry,okres Kolín,příspěvková organizace
<br> Schválený rozpočet školy na rok 2020
<br>
Neinvestiční výdaje
Schválený rozpočet 2019
Upravený rozpočet 2019
Schválený rozpočet 2020
<br>
Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby
20 000
30 000
30 000
<br> Spotřeba materiálu – úklidové prostředky
20 000
30 000
25 000
<br> Spotřeba materiálu – ostatní materiál
25 000
25 000
30 000
<br> Spotřeba materiálu – tiskoviny
1 800
1 800
1 800
<br> Spotřeba materiálu – učební pomůcky,hračky
30 000
30 000
30 000
<br> Spotřeba materiálu – na údržbu
14 000
14 000
14 000
<br> Spotřeba materiálu – pro školní jídelnu
10 000
10 000
10 000
<br> Spotřeba materiálu – hmotný drobný majetek
80 000
60 000
80 000
<br> Spotřeba elektřiny
90 000
106 000
100 000
<br> Spotřeba plynu
115 000
115 000
105 000
<br> Opravy a údržování
72 200
53 000
50 000
<br> Cestovné
1 200
1 200
2 000
<br> Ostatní služby – poštovné
2000
2000
3000
<br> Ostatní služby – účetnictví,mzdy
85 200
85 200
85 200
<br> Ostatní služby – telefon,internet
1 000
1 000
1 400
<br> Ostatní služby – revize
10 000
10 000
10 000
<br> Ostatní služby – vodné,stočné
27 000
27 000
27 000
<br> Ostatní služby – ostatní
110 000
110 000
110 000
<br> Ostatní služby – plavání
16 000
16 000
16 000
<br> Mzdové náklady OPPP (dohody)
0
3 200
0
<br> Jiné ostatní náklady – pojištění
27 100
27 100
27 100
<br> Poplatky banka,poplatky,kolky
12 500
12 500
12 500
<br> celkem bez potravin,školného
770 000
770 000
770 000
<br> Spotřeba materiálu – ze školného
76 000
76 000
76 000
<br> Spotřeba materiálu – potraviny
390 000
390 000
390 000
<br> Spotřeba materiálu – z rezervního fondu
10 000
10 000
10 000
<br> Spotřeba materiálu – z darů
10 000
10 000
10 000
<br> Náklady celkem – škola
1 256 000
1 256 000
1 256 000
<br>
<br> Výnosy
2019
2019
2020
<br>
Dotace na provoz od Obce Bečváry
770 000
770 000
770 000
<br> Čerpání Rezerv.fondu – ze zlepš.výsledku hospod <.>
10 000
10 000
10 000
<br> Čerpání Rezerv.fondu - sponz.dary
10 00...

Načteno

edesky.cz/d/3535334


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bečváry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz