« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Rozpočet obce na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2020 s porovnáním roku 2019.pdf
zpracováno:
<br> strana: 1 / 4
<br> Obec Horní Slivno
<br> 06.01.2020Schválený rozpočet na rok 2020
<br> KEO-W 1.11.334 / Uc19so
<br> IČO: 00876267
<br> Par OrgPol N+Z+Uz ZJ rozpočtu 20192019 2020Kap
<br> PŘÍJMY
OčekávanéUpravený Schválený
<br> Název
<br> Schvalený
<br> 2019
<br> plněnírozpočet rozpočetrozpočet
<br> 000000000000011110000 000000 1 000 205,00 1 000 205,00 850 000,00Daň z příjmů fyzických osob placená pl 850 000,00
<br> 000000000000011120000 000000 27 300,00 27 300,00 15 000,00Daň z příjmů fyzických osob placená p 15 000,00
<br> 000000000000011130000 000000 92 000,00 92 000,00 70 000,00Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s 70 000,00
<br> 000000000000011210000 000000 857 001,00 857 001,00 780 000,00Daň z příjmů právnických osob 770 000,00
<br> 000000000000012110000 000000 1 934 074,00 1 934 074,00 1 800 000,00Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00
<br> 000000000000013340000 000000 18 183,00 18 183,00 0,00Odvody za odnětí půdy ze zemědělské 0,00
<br> 000000000000013400000 000000 198 000,00 198 000,00 180 000,00Poplatek za provoz systému shromažď 173 000,00
<br> 000000000000013410000 000000 7 000,00 7 000,00 7 000,00Poplatek ze psů 7 000,00
<br> 000000000000013610000 000000 2 710,00 2 710,00 3 000,00Správní poplatky 2 200,00
<br> 000000000000013810000 000000 23 000,00 23 000,00 18 000,00Daň z hazardních her s výjimkou dílčí 18 000,00
<br> 000000000000013820000 000000 116,00 116,00 0,00Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý 0,00
<br> 000000000000015110000 000000 535 520,00 535 520,00 510 000,00Daň z nemovitých věcí 510 000,00
<br> 000098348000041110000 000000 12 824,00 12 824,00 0,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr 0,00
<br> 000000000000041120000 000000 66 000,00 66 000,00 62 000,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s 60 000,00
<br> 000000000000023222212 000000 11 516,00 11 516,00 0,00Přijaté pojistné náhrady 0,00
<br> 000000000000021112310 000000 381 000,00 381 000,00 360 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 340 000,00
<br> 0000000000...
Rozpočet obce na rok 2020.pdf
Obec Horní Slivno KEO—W 1.11.334 :'Uc195
<br> ' ' “ ' : 0,1,2020 Schvaleny rozpocet roku 2020 zpracovane
<br> strana: 1 !3 P Ř Í J M Y - dle paragrafů
<br> Par Popis ZJ _ Schválený rozpočet 0000 4 295 000,00 2310 Pitná voda 360 000,00 3117 První stupeň základních škol 120 000,00 3613 Nebytové hospodářství 99 000,00 3632 Pohřebnictví 8 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 63 000,00 6171 Činnost mistni správy 125 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje ;: finančních operací 1 000,00 P ŘÍJ M Y - dle paragrafů 5 071 000,00
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DANOVÉ PŘÍJMY 4 233 000,00 Třída 2: NEDANOVE PŘÍJMY 776 000,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00
<br> Třida 4: PŘIJATÉ DOTACE 62 000,00
<br> Obec
<br> Horní Slivno
<br> KEO—W 1.11.334 ! Uc195
<br> Sc
<br> hválený rozpočet roku 2020
<br> zpracováno: 6.1.2020 strana: 2 ! 3
<br> V Ý D A J E - die paragrafů
<br> Par Popis ZJ Schválený rozpočet 2212 Silnice 100 000,00 2310 Pitná voda 810 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládáni s kaly 1 000 000.00 3111 Mateřské školy 10 000,00 3113 Základní školy 100 000,00 311? První stupeň základních Škol 120 000,00 3314 Činnosti knih0vnicke 2 000,00 3330 Činnosti registrovaných církvi a náboženských společnosti 35 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury,církvi a sdél.prostředků 20 000,00 3419 Ostatní sportovní činnost 3 000.00 3421 Využití volného času děti a mládeže 45 000,00 3429 Ostatni zájmová činnost a rekreace 10 000,00 3613 Nebytové hospodářství 275 000.00 3631 Veřejné osvětlení 85 000,00 3632 Pohřebnictví 10 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 343 000.00 3745 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 122 000,00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5 000,00 5213 Krizová opatření 10 00000 5512 Požární ochrana — dobrovolná část 57 000,00 6112 Zastupitelstva obci 471 000,00 6171 Činnost mistni správy 1 403 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3535256

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz