« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 7.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 7.pdf
Statutární město Ostrava,městský obvod Michálkovice vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytu
<br> - ] Proná'em ? e.v l'k 7— " ' ] Adresa,e l Obr _ Ploclha NP Najemšw zařizovacích Prohlídka bytu bvtu bv tu.m za m „ _ „
<br>.' ' predmetu*
<br>,v 21.01 2020 Sladcckova „ „ „ '
<br> 576/92 5 l + 1 43.4 2 60: Kc 300: Kc 28.01.2020
<br> [ v 13,00 hod <.>
<br> *čcístka za proutí/“'em zařizovacích předměíuje orientační a bude upřesněno před uzavřením nájemní smlouvy
<br> Padmú-iky výběrového řízení
<br> ' žadatel odevzdá do 10.02.2020 do 17:00 hod.na podatelnu Úřadu městského obvodu Michálkovice zalepenou obálku s označením:
<br> „VŘ na pronájem bytu č.5.ul.Sládečkova č.p.576 č.o.92“ Tato obálka musí obsahovat: přihlášku do výběrového řízení formulář pro výběrové řízení na pronájem bytů se všemi vyplněnými údaji
<br> doklad o výši průměrného měsíčního příjmu na obálce musí být uvedena adresa žadatele
<br> OOOO
<br> ' předepsané formuláře si lze vyzvednout na ÚMOb Michálkovice a_ísou ke stažení na internetových stránkách městského obvodu
<br>.o pořadí rozhodne RMOb.přičemž má právo rozhodnout.že neuzavře smlouvu s některým.případně žádným zúčastněným Zadatelem
<br>.smlouva bude uzavřena na dobu šesti měsíců s možností prodloužení
<br>.žadatel nesmí bv't vlastníkem spoluvlastníkem bvtu nebo obvtného domu a tuto skutečnost žadatel potvrdí čestný m prohlášením
<br>.úspěšní Žadatelé budou vyzváni k“ uzavření nájemní smlouvy.V případě.že úspěšný žadatel neuzavře nájemní smlouvu do 15 dnů od výzvy kjejímu uzavření.bude osloven další žadatel v pořadí.ktereho určila rada městského obvodu <.>
<br>.\ případě.že je žadatel nájemcem jiného bytu.je povinen před uzavřením nájemní smlouvy ukončit tento nájemní poměr 3 uvolněný byt vrátit
<br>.žadatel souhlasí s tím.aby si městský obvod ověřil údaje.uvedené žadatelem v odevzdaných formulářích
<br> Úřad městského obvodu Michálkovlce
<br> I
<br> :isemnost ev.č.;
<br> vyvěšena dne:
<br> sňata dne:
<br>./ /
<br> souběžně zveřejněna na inter...

Načteno

edesky.cz/d/3535022


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz