« Najít podobné dokumenty

Obec Samšín - Zapis_zastupitelstva_c.6_2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Samšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zapis_zastupitelstva_c.6_2019
Zápis č.6 ze schůze zastupitelstva obce Samšín konané dne 2.12.2019 Přítomni: p.Hána P <.>,Papež,Princ,Kepka,Vaňková,Zajíc,Hána V <.>,Dvořák,Čečák
<br> Zasedání zastupitelstva obce Samšín je usnášeníschopné,volí ověřitele a schvaluje program schůze <.>
<br> Ověřitelé zápisu: p.Kepka,Dvořák
<br> Program:
<br> 1) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> 2) Cena odpadu
<br> 3) Obecně závazná vyhláška č.1
<br> 4) Obecně závazná vyhláška č.2
<br> 5) Obecní cesta v obci Samšín
<br> 6) Nákup části pozemku p.č.50/1 o výměře 15 m2 7) Prodej části pozemku p.č.781/4 o výměře 23 m2 8) Darovací smlouva — venkovské prodejny
<br> 9) Činnost kontrolního a finančního výboru
<br> 10) Pronájem rybníka na návsi v Samšíně
<br> 11) Žádost o dotaci — kůrovcová kalamita
<br> 12) Rozpočtové opatření č.10 <.>
<br> 1) Zastupitelstvo obce Samšín souhlasí s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020,2021,2022 viz příloha rozpočtový výhled <.>
<br> Pro-9,Proti-0,zdržel se-O
<br> 2) Zastupitelstvo obce Samšín schvaluje cenu za odvoz komunálního odpadu na částku 500,- Kč za trvale hlášeného občana a 65 O,- Kč na individuální rekreaci <.>
<br> Pro-9,Proti-0,zdržel se-O 3) Zastupitelstvo obce Samšín schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1.Pro-9,Proti-0,zdržel se-O 4) Zastupitelstvo obce Samšín schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2.Pro-9,Proti-0,zdržel se-O
<br> 5) Zastupitelstvo obce Samšín bylo seznámeno se situací ohledně obecní cesty na p.č.1388 v k.ú.Samšín <.>
<br> 6) Zastupitelstvo obce Samšín souhlasí s koupí části pozemku p.č.50/1 v k.ú.Přáslavice o výměře 15 m2 <.>
<br> Pro-9,Proti-O,zdržel se-O
<br> 7) Zastupitelstvo obce Samšín souhlasí s prodeje části pozemku p.č.781/4 v k.ú.Přáslavice o výměře 23 m2 <.>
<br> Pro-9,Proti-0,zdržel se-O
<br> 8) Zastupitelstvo obce Samšín souhlasí s návrhem darovací smlouvy na částku 71.429,- Kč firmě XXXXXXX XXXXXXXX určené na provoz prodejny smíšeného zboží v obci Přáslavice <.>
<br> Pro-9,Proti-0,zdržel se-O
<br> 9) Zastupitelstvo obce Samší...

Načteno

edesky.cz/d/3533519

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Samšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz