« Najít podobné dokumenty

Obec Samšín - Rozpočtové opatření č.10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Samšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.10 str. 2
Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č.10 ze dne 02.12.2019
<br> Strana 12 2 SU AU KapPol XXXX Uz Org ZJ Org X ID plátce Důvod Změna XXX 01 00 1111 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 DPFO plac.plátci +61 600,00 231 01 00 1112 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 DPFO plac.poplatníky +3 700,00 231 01 00 1113 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 DPFO vybír.srážkou +4 300,00 23101 00 1121 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 DPPO +74 200,00 23101 00 1211 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 DPH +71600,00 23101 00 1334 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Odvody za odnětí půdy ze zem.pů +100,00 231 01 00 1335 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Popl.za odn.pozemků plnění f.le +100,00 231 01 00 1340 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Popl.za provoz sytému KO +100,00 23101 00 1361 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Správní popl.+100,00 231 01 00 1381 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Daň z hazard.her -1 900,00 231 01 00 1382 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Zruš.odv.z XXX.a pod.her krom.+XXX,XX 231 01 00 1511 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Daň z nemov.věcí +10 700,00 231 01 00 4216 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Ost.př.transfery ze st.rozpočtu +889 385,60 231 01 00 8115 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Změna stavu kr.prostředků —963 550,60 231 01 00 2111 1032 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Příjmy z poskyt.sl.a výrobků +114 900,00 231 01 00 5021 1032 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Ost.osob.výdaje +90100,00 231 01 00 5139 1032 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Nákup mat.j.n.-2 700,00 231 01 00 5169 1032 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Nákup ost.sl.+178 900,00 231 01 00 5175 1032 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Výd.na poř.věcí a sl.pohošt.+500,00 231 01 00 2132 2141 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Příjmyz pronáj.ost.nem.věci +21 000,00 23101 00 5212 2141 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Neinv.transf.nef|n.podnik.subj.FO +71 500,00 23101 ...
Rozpoštové opatření č.10 str.2
Rozpočtové opatření č.10 ze dne 02.12.2019
<br> Rozpočtové opatření
<br> Strana 2 z 2
<br> SU AU KapPoI XXXX Uz Org ZJ Org X ID plátce Důvod Změna XXX 01 00 5021 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Ost.os.výdaje" +3 000,00 231 01 00 5031 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Pov.poj.na soc.zab.a př.na st.p.z -8 200,00 231 01 00 5032 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Pov.poj.na veř.zdr.poj.-2 900,00 231 01 00 5137 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Dr.hm.dl.majetek -15 800,00 23101 00 5139 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Nákup mat.j.n.+12 500,00 23101 00 5154 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 el.energie -36100,00 231 01 00 5168 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Zprac.data sl.souv.s XXX kom" -X XXX,XX XXX XX XX XXXX XXXX 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Nákup ost.služeb -200,00 231 01 00 5175 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Výd.na poř.věcí a sl.-pohoš.+900,00 231 01 00 5163 6310 00000 0000 000 0000000000 OOOOOOOOOO S|.peněž.úst.+500,00 231 01 00 5163 6320 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Sl.peněž.úst.-8 400,00 231 01 00 4134 6330 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Převody z rozpočt.účtů +999 000,00 231 01 00 5345 6330 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Převody vl.rozp.účtům +999 000,00
<br> \ SCM Mam LNXWÚN
<br> ;LLiíúéň\ “quG_ Q„AQÁIUAŘ
<br>,f ÚBEC „JT/SA Miš/'N č.33 ',ff/ff/ 395 m PACOV už : 00249025,mc: 020024902?
<br> MUNIS
<br> Obec Samšín lic.č.91152

Načteno

edesky.cz/d/3533517

Meta

Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Samšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz