« Najít podobné dokumenty

Obec Samšín - Zapis_zastupitelstva_c.7_2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Samšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zapis_zastupitelstva_c.7_2019
Zápis č.7 ze schůze zastupitelstva obce Samšín konané dne 30.12.2019 Přítomni: p.Hána P <.>,Papež,Princ,Kepka,Vaňková,Zajíc,Hána V <.>,Dvořák <,>
<br> Zasedání zastupitelstva obce Samšín je usnášeníschopné,volí ověřitele a schvaluje program schůze <.>
<br> Ověřitelé zápisu: p.Hána V <.>,Zajíc
<br> Program:
<br> 1) Rozpočtové provizorium
<br> 2) Cena vodného 2020
<br> 3) Žádost o změnu parcely v k.ú.Samšín 4) Brigádnické hodiny
<br> 1) Zastupitelstvo obce Samšín schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu na rok 2020.Do tohoto data budou čerpány pouze 2/ 12 rozpočtu na rok 2019 <.>
<br> Pro-8,Proti-0,zdržel se-O 2) Zastupitelstvo obce Samšín schvaluje navrženou cenu vody na rok 2020 na 28,— Kč/m3.Pro-8,Proti-0,zdržel se—O
<br> 3) Zastupitelstvo obce Samšín projednalo žádost XXXX XXXXXXXXX Dvořáka o změnu způsobu využití parcely č.XX/XX v k.ú.Samšín <.>
<br> Pro—O,Proti-8,zdržel se—O
<br> 4) Zastupitelstvo obce Samšín schvaluje navrženou hodinovou sazbu za brigádnické hodiny na 150,- Kč/hod <.>
<br> Pro-8,Proti-0,zdržel se-O
<br> Dne: 30.12.2019 Zapsal: Papež / ověřitelé zápisu:
<br>,<,>.„17,2 XXXX XXXX,starosta / ' ] X
<br> XXXXXXXXX XXXXX,místostarosta Á
<br> _-—.— wm ůdmů H.v,\ „Č.o V 14.„fl/1,0 lfřl',C.33 O: „v.„; _,<.> -.\,a "“ 3„.<.> <.>,<.>.?— ».„Lfv'
<br> gbf'w- (*.['C ' * „.„02th.:.f_m.: CZC-0249025

Načteno

edesky.cz/d/3533515

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Samšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz